Więcej pieniędzy dla nauczycieli. Robert Pieńkowski o zmienionym regulaminie

fb Rober Pieńkowski

Podwyżki dla wszystkich nauczycieli o 10 % , zmiany tygodniowej liczny godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wysokości nie wyższej niż 20 godzin, obowiązują od 1 września 2019 roku. Tak zdecydowali radni miejscy.

W arkuszach organizacji wrocławskich szkół na rok szkolny 2019/2020 przyjęto pensum 20 dla nauczycieli. Natomiast w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław, ustalono obniżkę dla kierownika szkolenia praktycznego (warsztatów szkolnych) na poziomie 14/20 etatu, oraz zastępcy kierownika szkolenia praktycznego (warsztatów szkolnych) na poziomie 10/20 etatu.

Gmina Wrocław do końca roku wyda 17 mln zł na zaspokojenie potrzeb, wynikających ze zmian. Nauczyciele stażyści otrzymają specjalny dodatek w kwocie 1000 zł, kolejny specjalny dodatek 300zł za wychowawstwo. Radni i Prezydent Miasta uważają, że subwencję powinni otrzymywać z budżetu państwa.

Radny Miejski Robert Pieńkowski z Klubu PIS potwierdza, że podczas dyskusji były krytyczne wypowiedzi.

Dyrektor Edukacji UM Jarosław Delewski i część radnych wyraziła ubolewanie, że podwyżka dla nauczycieli nie jest w całości zrekompensowana przez subwencję oświatową. Miasto, na ten cel otrzymało niecałe 12 mln i do brakujących 17 mln musi dorzucić różnicę. „Niedobór” jest 1/10% budżetu Wrocławia, zatem kwestią drobnych przesunięć w zaplanowanych wydatkach. Budżet i tak nowelizujemy wiele razy w roku i nie ma problemu z przesunięciem pozycji.

Osobną kwestią są dodatki, jednakowe dla metropolii i prowincji, bowiem inne jest 300 zł we Wrocławiu, inne w małych miejscowościach. Mamy jeszcze inny problem. Borykamy się z niedostatkiem nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym informatyków. Czymś do zawodu trzeba ich przyciągnąć, dodatki do pensji i nagrody za wyróżniającą pracę są taką zachętą.

 

PODZIEL SIĘ