16.1 C
Wrocław
Pomoc dla chorych na białaczkę limfocytową

Pomoc dla chorych na białaczkę limfocytową

Nie wszyscy pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową mają dostęp do leczenia ratującego życie. Potrzebne chorym leki już niebawem mają być objęte refundacją. Dotyczy to nie tylko wybranej grupy, ale wszystkich.

Pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową to szczególna grupa chorych z nowotworem krwi. W pierwszej linii stosuje się u nich immunoterapię, jednak prędzej czy później dochodzi do nawrotu.

– W przypadku nawrotu bądź pierwotnej odporności, czyli braku odpowiedzi na pierwszą linię leczenia, rokowanie chorych jest już zdecydowanie złe (…). Od kilku lat wiemy, że jest grupa nowych leków ukierunkowanych na cele molekularne, które są dużo bardziej skuteczniejsze od tego wszystkiego, czym wcześniej dysponowaliśmy – mówił prof. Sebastian Giebel z Centrum Onkologii Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Chodzi tu o ibrutinib oraz wenetoklaks. Póki co oba te leki są objęte refundacją w Polsce, ale wyłącznie w pewnej podgrupie chorych, u których stwierdza się zaburzenie genetyczne zwane delecją 17p.

– Faktem jest, że jest to grupa najgorzej rokująca i najbardziej potrzebująca, ale nie zmienia to faktu, że ci pacjenci, którzy takiej delecji nie mają, również wymagają ratunkowego leczenia – zaznaczył prof. Sebastian Giebel.

Jest szansa, że te leki potrzebne pacjentom z białaczką limfocytową zostaną objęte szerszą refundacją od listopada.

– Teraz pracujemy nad tym, żeby systemowo wszyscy pacjenci zostali objęci. Mamy dwa leki, które konkurują ze sobą. Z obydwoma producentami tych leków pracujemy, żeby uzyskać jak najlepsze rozwiązanie – powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Jak podkreśliła Anna Kupiecka, prezes fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, Ministerstwo Zdrowia w zakresie poprawy leczenia i refundacji leków dla osób chorych na nowotwory krwi zrobiło już wiele.

– Ministerstwo od dłuższego czasu prowadzi doskonały dialog z organizacjami pacjenckimi, z  przedstawicielami pacjentów – mówiła.

TV Trwam News/RIRM/ radiomaryja.pl

PODZIEL SIĘ