Wrocławska firma za rzetelność – nagrodzona przez ZUS

Pierwsze wyróżnienia dla przedsiębiorców, firm i instytucji, które rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań składkowych już wręczone. Podczas inauguracji tegorocznej edycji Tygodnia Przedsiębiorcy, kapituła konkursu „Filary ubezpieczeń” przyznała nagrody w trzech kategoriach – Rzetelny Płatnik, Dobry Przykład oraz Nadzieja Ubezpieczeń.

Wrocławska firma GOLD DROP Sp. z o. o. odebrała nagrodę w kategorii „rzetelny płatnik”.

Z małego przedsiębiorstwa urosła do firmy zatrudniającej aktualnie blisko 200 osób. Posiada przedstawicielstwa handlowane i hurtownie patronackie w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech i Czechach. Zakład w maju tego roku wyróżniony został w konkursie Złoty Paragon Nagroda Kupców – za środki do mycia naczyń oraz żel do prania. 100 proc. załogi to osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Dokumentacja ubezpieczeniowa, rozliczeniowa i zgłoszeniowa przekazywana jest zawsze w terminie, podobnie jak płatności. Wszelkie korekty są wykonywane niezwłocznie. Ta firma nigdy nie zalega z płatnościami i często otrzymuje zaświadczenia o niezaleganiu. Korzysta z naszej platformy internetowej PUE, wysyłając różnego rodzaju wnioski. Jest płatnikiem sumiennym i rzetelnym – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Kontrola okresowa przeprowadzona w firmie nie wykazała żadnych zastrzeżeń a nasza współpraca układa się bez zarzutu – dodaje rzeczniczka, podkreślając, że firma zawsze jest żywo zainteresowana dokształcaniem się z zakresu ubezpieczeń społecznych, bierze udział w organizowanych przez ZUS szkoleniach.

Filary Ubezpieczeń

W tym roku, po raz pierwszy, przedsiębiorcom, firmom i instytucjom, które wywiązują się ze swoich zobowiązań składkowych, zostały wręczone wyróżnienia. Kapituła konkursu „Filary ubezpieczeń” przyznała nagrody w trzech kategoriach. Wyróżnienia Rzetelny Płatnik, Dobry Przykład oraz Nadzieja Ubezpieczeń trafiły łącznie do dziesięciu najlepszych firm i instytucji.

Rzetelny Płatnik to nagroda dla płatników, którzy prawidłowo wypełniają obowiązki płatnika składek, m.in. w zakresie przekazywania dokumentów rozliczeniowych, rozliczania i opłacania składek oraz zasiłków. Kapituła wyróżniła czterech płatników. INTER EUROPOL systematycznie, w terminie przekazuje dokumenty rozliczeniowe, zgłoszeniowe oraz terminowo opłaca należne składki. Jako jeden z pierwszych płatników w styczniu 2015 roku został przełączony na program Interaktywny Płatnik Plus. Firma Meble Wójcik prawidłowo wypełnia obowiązki względem ZUS, ponadto jest pozytywnie nastawiona do zmian, a przedstawiciele płatnika chętnie uczestniczą w szkoleniach i są zainteresowani wszelkimi zmianami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych. GOLD DROP została nagrodzona za terminowe przekazywanie dokumentacji i opłacanie składek, z kolei Zakład Stolarski Andrzej Prokopczyk – za wzorową współpracę i terminowość.

Do tych, którzy aktywnie współpracowali z ZUS przy wdrażanych projektach, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców, trafiły zaś wyróżnienia Dobry Przykład. Spółka GB to przykład, że także mały płatnik, przy trafnym pomyśle i jego skutecznej realizacji, może z efektem zabiegać o rozwój i inwestycje. Firma w 2017 roku, jako mikro przedsiębiorca zatrudniający do 9 pracowników, skorzystała z dofinansowania działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, a z ZUS otrzymała wsparcie w wysokości ponad 106 tys. zł. Firma Rekord SI aktywnie przekazuje konstruktywne uwagi do wprowadzonych zmian w programach kadrowo-płacowych. Inicjuje też współpracę w zakresie testowania nowych rozwiązań przy wdrażanych projektach. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego aktywnie włącza się w organizowane przez ZUS wydarzenia, jak np. Dzień Osób z Niepełnosprawnością i Tydzień Przedsiębiorcy i angażuje się w popularyzację kluczowych projektów realizowanych przez ZUS, jak e-Składka, e-akta i e-ZLA.

Tym, którzy najbardziej angażują się w programy edukacyjne, kapituła wręczyła zaś wyróżnienia Nadzieja Ubezpieczeń. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku okazało się bezkonkurencyjne w tegorocznej olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku został wyróżniony ze względu na duże zaangażowanie w promocję wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach chętnie włącza się w projekty realizowane przez ZUS, m.in. Lekcje z ZUS, czy Dzień Przedsiębiorczości. Ze szkołą została też podpisana w czerwcu tego roku umowa o współpracy – ustalono zasady udziału w warsztatach, szkoleniach, czy praktykach.

Laureaci otrzymali dyplomy i statuetki Filary Ubezpieczeń.

ZUS organizuje Tydzień Przedsiębiorcy co dwa lata. To już piąta edycja wydarzenia. W tym roku z porad specjalistów można skorzystać 23-27 września we wszystkich placówkach ZUS.

PODZIEL SIĘ