Miasto kupuje udziały WKS Śląsk. Czy następny ruch to jego prywatyzacja ?

domena publiczna

Gmina Wrocław pompowała rokrocznie milionowe dotacje w WKS Śląsk Wrocław. W sumie, z kasy miejskiej na dofinansowanie klubu wyłożono już 113 milionów złotych.

Dzisiaj prezydent miasta Jacek Sutryk zapowiedział porządkowanie kwestii właścicielskich. Na konto Klubu wpłynie ostatni przelew na kwotę 5 mln zł. na wykup akcji i 3 mln zł. na jego utrzymanie. Intencją prezydenta jest sprzedaż Śląska Wrocław. Część radnych uznała, że to dobre posunięcie ale pozbycie się Klubu, w chwili kiedy widoczne są efekty dobrego zarządzania nie jest dobrym pomysłem. Prezydent odpowiada: pokażcie lepszy, nie usłyszałem żadnego!

Za tydzień dotychczasowi współwłaściciele: Rafał Holanowski – Supra Brokers, Stanisław Han – Hasco Lek i Marek Nowara – Inter System podpiszą umowę z Gminą, która odkupi udziały od Wrocławskiego Konsorcjum Sportowego, tym samym Gmina Wrocław stanie właścicielem 99,11 % akcji Klubu.

Po co sprzedawać, mówi Mirosław Lach z Klubu PIS.

Dotychczas mówiliśmy o Śląsku Wrocław mając na myśli wkładane weń pieniądze i nadzieje. Teraz prezydent zaproponował inne rozwiązanie, wykup udziałów i miasto będzie właścicielem. Ten pomysł mi się podoba, tylko następny ruch prezydenta, to jego prywatyzacja.

Po to kupujemy 100% udziałów, bo chcemy, żeby nasz klub przynosił sukcesy i cieszył wszystkich i rozsławiał nasze miasto. Widzimy, że w klubie sytuacja jest coraz lepsza, że będzie grał o Mistrzostwo Polski, potem zacznie grać w pucharach, to wtedy klub utrzyma się sam. Mielibyśmy klub miejski, któryby się rozwijał. Jeśli będzie się sam finansował, wcale nie musimy go prywatyzować. Poczekajmy. Jeśli zacznie nam dobrze funkcjonować, i generować dochody, to uważam, że powinien być klubem miejskim. Czy musimy zakładać, że sprzedaż jest naszym celem? Jeśli będzie przynosił straty, to inwestora nie znajdziemy a wszyscy wiemy, że szukanie inwestora nie jest wcale proste. Juz trzy razy to przerabialiśmy i nie udało się, jak pamiętamy. Zróbmy wszystko aby Klub osiągał wyniki, wtedy na każdym meczu będzie ponad 20 tysięcy ludzi, wtedy Klub znajdzie nie inwestora ale sponsora strategicznego i sam się utrzyma.

To był najbardziej emocjonujący punkt sesji. Radni przyjęli jeszcze informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia za I półrocze 2019 roku a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Wrocławia również za I półrocze 2019 roku. Skarbnik Marcin Urban poinformował radnych o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za I półrocze 2019 roku.

Radni zapewnili dzisiaj sześciu rodzinom, repatriantom z Kazachstanu odpowiednie warunku do osiedlenia się w naszym mieście.

Prezydent dzisiejszą sesję rozpoczął od uczczenia minutą ciszy zmarłych wrocławian, marszałka seniora Sejmu RP Kornela Morawieckiego, prof. Bolesława Gleichgewichta i sportowca trenera Tomasza Skrzypka.

PODZIEL SIĘ