16.1 C
Wrocław
Namierz nowotwór z pomocą komputera

Namierz nowotwór z pomocą komputera

pixabay.
Glejaki to nowotwory ośrodkowego układu nerwowego o bardzo dużym stopniu złośliwości. Neurolodzy szacują, że u większości chorych czas przeżycia od momentu rozpoznania wynosi jedynie kilkanaście miesięcy. Zdarzają się jednak przypadki, że osoby dotknięte tą chorobą żyją nawet kilka lat. Wiele zależy od prawidłowej diagnozy. Na Śląsku powstał program, który może ułatwić pracę lekarzom.

Polscy lekarze mają coraz większe sukcesy w walce z nowotworami. Dużo się ostatnio mówi m.in. o terapii genowej mózgu – spektakularne osiągnięcia swojego zespołu w tej dziedzinie zaprezentował prof. Mirosław Ząbek podczas Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment w Warszawie. Jak wyjaśnił, skomplikowana operacja wygląda w tym przypadku niczym atak bombowców amerykańskich Superfortress, które umieszczają ładunki w celu z niezwykłą precyzją. – Wykorzystujemy podobne technologie w skali mikro na bloku operacyjnym jako neuronawigację – tłumaczył.

Wcześniej jednak potrzebne jest bardzo dobre rozpoznanie. I tu pomocą służy program śląskich informatyków.

Współczesna radiologia to przede wszystkim praca z bardzo dużą ilością danych obrazowych generowanych przez aparaturę diagnostyczną. To często praca pod presją czasu, tak cennego zwłaszcza w onkologii. Dużą część tego procesu zajmuje wstępne opracowanie tych obrazów, dokonanie możliwie dokładnych pomiarów (np. objętości guzów) oraz analiza porównawcza pomiędzy różnymi badaniami tego samego pacjenta. Tę stosunkowo uciążliwą, monotonną i czasochłonną część naszej pracy można usprawnić przy pomocy odpowiedniego wsparcia softwarowego.
– zaznacza dr Bartosz Eksner, radiolog pracujący w ZSM w Chorzowie i w Katowickim Centrum Onkologii.

Niezwykle ważne jest m.in. wiarygodne oszacowane objętości glejaka wielopostaciowego.

Ten problem rozwiązać mogą programy do interpretacji danych obrazowych, korzystające ze sztucznej inteligencji – twierdzi Marek Pitura z Future Processing.

Jak podkreśla, RECIST, czyli standard medyczny, zgodnie z którym pracują obecnie radiolodzy, nie przewiduje wyliczania ich objętości.

Choć badania pokazują, że informacja ta ma ważne znaczenie w diagnostyce oraz obiektywizuje śledzenie postępu choroby.
– zaznacza specjalista.

Tymczasem nowatorskie rozwiązania, które wspomagają diagnozę zmian patologicznych w mózgu (z ang. low-grade glioma i high-grade glioma), automatycznie dostarczają obiektywnych danych co do wielkości zmiany oraz pomagają oceniać reakcję pacjenta na zastosowaną terapię.

Projekt prowadzony był w ścisłej współpracy z radiologami gliwickiego Centrum Onkologii.

O to, na ile tak jest i na ile nasze rozwiązanie przyniesie korzyść także pacjentowi, chcielibyśmy zapytać specjalistów, praktyków, naukowców. Do testów dedykowane diagnostyce nowotworów wewnątrzczaszkowych, by potwierdzić ich skuteczność, pilnie poszukiwani są lekarze i naukowcy.
– apeluje Marek Pitura z Future Processing.
Dodaje, że Future Processing Healthcare, dział medyczny Future Processing, ma na swoim koncie zaawansowane projekty medyczne prowadzone zgodnie z normą ISO 13485, między innymi systemy do fluoroskopii, angiografii i analizy statystycznej obrazów medycznych. Te i inne rozwiązania są stosowane w szpitalach, uniwersytetach i laboratoriach na całym świecie.

Źródło: niezalezna.pl

PODZIEL SIĘ