Wrocław: debata pt. „Populizm. Bunt mas czy kryzys elit?”

W imieniu wszystkich organizatorów
serdecznie zapraszamy na:

Debatę
Populizm. Bunt mas czy kryzys elit?

dr hab. Anna Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Sławomir Sowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Andrzej Stefański (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)
senator RP Jarosław Obremski

Prowadzenie:
red. Michał Kłosowski (Redakcja Wszystko co Najważniejsze – Instytut Nowych Mediów)

21 października 2019 r., godz. 17.00
Wrocław, pl. Katedralny 1
aula PWT

PODZIEL SIĘ