Mocne słowa Macierewicza w Sejmie! „Nie ma dziś wolności i demokracji poza niepodległością”!

Macierewicz2.jpeg

Nie ma dziś wolności i demokracji poza niepodległością, niepodległość ma jeden kształt, wiele postaci ma niewola – mówił marszałek senior Antoni Macierewicz we wtorek podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu IX kadencji.

Antoni Macierewicz podkreślił w Sejmie, że „inauguracja nowej kadencji Sejmu to zawsze moment szczególny, moment, w którym jako przedstawiciele narodu stajemy przed swoimi współobywatelami i przed społecznością międzynarodową, której stanowimy część”.

„Dlatego w pierwszym rzędzie chciałbym się odnieść do wszystkich Polek i Polaków, do narodu polskiego, którego poświęcenie i ofiarność doprowadziły w długim procesie, po 1989 r., do odzyskania niepodległości” – mówił. Zaznaczył jednocześnie, że „Polacy zawsze byli świadomi tego, że niepodległość jest podstawowym, sine qua non warunkiem realizowania wszelkich wartości narodowych”.

„Nie ma dziś wolności i demokracji poza niepodległością, +niepodległość ma jeden kształt, wiele postaci ma niewola+” – przekonywał Macierewicz, odwołując się do „tekstu napisanego w 1976 r. w środowisku harcerskim warszawskiej drużyny harcerzy”. Jak tłumaczył, „program zawarty w tym tekście dał początek nowoczesnemu ruchowi niepodległościowemu, zbudował Komitet Obrony Robotników i odnalazł następnie swoją realizację w największym ruchu społecznym w dziejach współczesnego świata – w Solidarności”.

„To wielkie odrodzenie narodowe próbowano następnie złamać działaniami zbrojnej grupy przestępczej, kierowanej przez aparat komunistyczny, wydając wojnę narodowi polskiemu w 1981 r.” – mówił marszałek senior. Dodał, że „zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana i nie wyciągnęliśmy konsekwencji wobec odpowiedzialnych”.

W swoim wystąpieniu marszałek-senior podkreślił, że zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana. „I nie wyciągnęliśmy konsekwencji wobec odpowiedzialnych” – dodał.

Jak podkreślił, stan wojenny „to nie tylko setki zabitych – w tym księży, zamordowanych podczas rozmów Okrągłego Stołu”. „To także tysiące więzionych, wyrzuconych z pracy i skazanych na emigrację. To przede wszystkim przygotowanie długofalowej struktury grabieży narodu polskiego, niszczenia jego gospodarki, wywłaszczenia z owoców jego pracy wielu, wielu pokoleń” – mówił.

„To także ponowna próba wykreślenia z polskiej historii prawdy o okupacji sowieckiej, o bohaterskim zbrojnym oporze Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych; to wreszcie haniebna chęć wykorzystywania Wojska Polskiego jako najemnych oddziałów okupacyjnych obcego mocarstwa” – wymieniał.

Macierewicz podkreślał, że to „smutne dziedzictwo wciąż nie zostało w pełni przekreślone i odrzucone”. „I chociaż w poprzedniej kadencji Sejmu przeprowadzono fundamentalne, niesłychanie istotne zmiany w sprawach społecznych, gospodarczych i historycznych, odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas, panie posłanki i panowie posłowie” – powiedział Macierewicz.

„Bez względu na różnice polityczne wszystkich nas musi łączyć miłość do ojczyzny i wola potępienia zbrodni przeciwko narodowi. Sejm IX kadencji jest do tych obowiązków przygotowany lepiej niż jakikolwiek inny, bo zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich” – podkreślił marszałek senior.

Według niego, Polacy dali temu wyraz wybierając najbardziej reprezentatywny Sejm czasów najnowszych. „Żaden z dotychczasowych sejmów RP, począwszy od 1919 roku, nie reprezentował takiej woli jedności narodowej jak ten” – oświadczył Macierewicz.

Podkreślił, że fenomenem jest masowy, ponad 60-procentowy udział Polaków w wyborach parlamentarnych. Jak mówił, ma to olbrzymie znaczenie dla przyszłości Polski i świadczy o „niezwykle wysokiej świadomości obywatelskiej wyrastającej z przekonania, że państwo jest narzędziem realizacji woli narodu”. Według Macierewicza, ta świadomość pokazuje skalę przemian, jakie dokonały się przez ostatnie cztery lata i jest wynikiem działań obozu patriotycznego

Źródło: media/ telewizjarepublika.pl

PODZIEL SIĘ