Efekt ciągłości historycznej i przestrzennej za pół miliona złotych

Radni sejmiku dolnośląskiego zgodzili się na rekonstrukcję wejścia do budynku przy ul. Mazowieckiej 17. Przebudowa ma kosztować pół miliona zł.

Po wojnie wejście i schody zostały zalane betonem, po przebudowie będą wspólne dla Strefy Kultury i Urzędu Marszałkowskiego. Dzisiaj część obiektu jest własnością Gminy Wrocław, druga należy do Urzędu Marszałkowskiego.

Przebudowa ma na celu odtworzenie oryginalnego układu architektury, co przyczyni się do uzyskania efektu ciągłości historycznej i przestrzennej. Dla 500 pracujących osób w urzędzie, w przypadku ewakuacji obecne wejścia nie są wystarczające na sprawne opuszczenie budynku. Istniejące wejście jest wąskie a głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa naszych pracowników.

Z uzasadnieniem marszałka Przybylskiego nie zgodził się radny Marcin Zawiła, powiedział m.in. –Skromność i samoograniczenie jest cnotą. Marszałek dysponował bardzo ładnym gabinetem a wejście do budynku spełniało wszystkie wymogi, było też reprezentacyjne. Po zmianie gabinetu i przejściu do starej części, konsekwencją decyzji o przeprowadzce, jest kolejny remont! Proponuję aby do końca kadencji pan marszałek się więcej nie przeprowadzał.

PODZIEL SIĘ