Radni postanowili zbyć udziały spółki „Przewozy Regionalne”

wdolnymslasku.com

Radni województwa dolnośląskiego postanowili zbyć udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przewozy Regionalne, w której mieli 3 procentowy udział o wartości niemal 17,6 mln zł. Udział w tej spółce Województwu Dolnośląskiemu nie daje żadnych korzyści?

Województwo Dolnośląskie jest organizatorem przewozów kolejowych, umowa zawarta w lutym br.  o świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich miała być świadczona do 2020 roku. Po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną Województwo Dolnośląskie złoży nowe zamówienie, które ma być realizowane od 1 stycznia 2021 do 14 grudnia 2030 roku, czyli do momentu pełnego urynkowienia sektora. Jak mówił Patryk Wild, jest to zgodne z planami Unii Europejskiej, poza tym, tak mały udział w tej spółce województwu dolnośląskiemu nie daje żadnych korzyści i nie ma sensu dłużej w niej trwać.

W regionie przewozami pasażerskimi zajmuje się trzech przewoźników: iCCC PKP INTERCITY, to największy nasz operator kolejowy, łączy centra dużych miast w kraju i zagranicą. Mamy Kolej Dolnośląską S.A., która działa od 12 lat i POLREGIO Przewozy Regionalne uruchomione w 2001 roku. Wkrótce ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcą się w spółkę akcyjną. Wówczas łatwiej będzie doinwestować w tabor i konkurować na rynku. Pracownicy i związkowcy PR boją się o miejsca pracy. Zdają sobie sprawę, że coraz trudniej o zgodność celów w kolejarskiej branży rozproszonej w różnych spółkach. W tej sprawie rozmawiali już z Kazimierzem Kimso przewodniczącym Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

PODZIEL SIĘ