Szkoła dla niepełnosprawnych dzieci mogła być na miarę XXI wieku. Urzędnicy nie podołali

Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 1 we Wrocławiu 2 września 2019 roku została podzielona pomimo sprzeciwu rodziców i nauczycieli i decyzją Urzędu Miasta, bez podstaw prawnych, rozpoczęła naukę w dwóch różnych – oddalonych od siebie – lokalizacjach przy ulicy Parkowej 27 oraz Kamiennej.  

 

Dyrektorzy obu placówek stanęli na wysokości zadania, aby w miarę możliwości przyjąć uczniów i nauczycieli do swoich placówek. Pomimo tego społeczność ośrodka dostrzegła niekorzystne warunki, nie na miarę XXI wieku oraz zaniedbanie i niegospodarność ze strony Urzędu Miejskiego a także Departamentu Edukacji. W związku z tym we wrześniu rodzice wnioskowali o trzy kontrole przeprowadzone w  ośrodku nr 10: Sanepidu, Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego.

Wyniki pokontrolne potwierdziły, iż obawy rodziców są jak najbardziej uzasadnione oraz obnażyły działania  urzędników z Departamentu Edukacji, którzy wprowadzili opinię publicznej w błąd o przekazaniu 600 tyś. zł na przygotowanie odpowiednich, godnych warunków dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z Ośrodka nr 1, co stanowczo nie zgadza się ze stanem faktycznym placówek.  

Doraźne remonty  przy ulicy Parkowej zlecone przez Urząd Miasta nie zmienią trudnych warunków, nie zwiększy się powierzchnia zajmowanych sal, gdzie dzieci mogłyby czuć się swobodnie i bezpiecznie.

Rodzice i nauczyciele są zdeterminowani i zdają sobie sprawę, że dla żadnej ze stron nie jest to komfortowa sytuacja. Wynika to wyłącznie z niechęci, ze złej woli urzędników oraz Włodarza Miasta Wrocławia, bo to właśnie On powinien stanąć w obronie tych najsłabszych i stworzyć placówkę na miarę XXI wieku prowadzoną przez Gminę Wrocław.

PODZIEL SIĘ