Dobromir Sośnierz o sprawie odwołania spotkania we Wrocławiu: Czujności inkwizytorów nie uśpiło nawet moje członkostwo w parlamentarnym zespole ds. równouprawnienia LGBT

Spotkanie i dyskusja „W ogniu pytań: Dobromir Sośnierz” miało odbyć się dzisiaj na Uniwersytecie Ekonomicznym. Uczelnia wycofała się z umowy, bonie zgadza się na uprawianie polityki przez partie polityczne na swoim terenie”. Pomimo to, poseł na Sejm IX kadencji i wiceprezes partii KORWiN zaprasza na godz. 18:00 ale nie do sali, lecz pod budynek A Uniwersytetu Ekonomicznego.

Halszka Bielecka współorganizatorka cyklicznych spotkań z ciekawymi osobami nie kryje oburzenia.

Skandal!!! Na Uniwersytecie Ekonomicznym nie ma miejsca na „zadawanie pytań” osobom pełniącym funkcje publiczne. Nie ma miejsca na dyskusję o ekonomii! Panie Rektorze apelujemy o przemyślenie swojej decyzji. Prosimy o uszanowanie wolności słowa, niech uczelnia będzie miejscem do dyskusji i swobodnej wymiany myśli. Prosimy, żeby nie ulegał Pan „lewackim” ideologom!

Poseł Sośnierz decyzję władz uczelni skwitował krótko: cenzura a zaplanowane spotkanie i tak się odbędzie a mówić będziemy na zupełnie inny temat.

Dwa tygodnie temu zostałem zaproszony przez Stowarzyszenie KoLiber Wrocław oraz Fundację Akademia Patriotów na spotkanie „W ogniu pytań: Dobromir Sośnierz” do Wrocławia. Krótki wykład o planach na tę kadencję, pytania i odpowiedzi. Nie było w planach żadnych rozrób, ani palenia czarownic. Wczoraj dowiedziałem się, że z powodu moich poglądów na temat środowiska LGBT oraz moich wypowiedzi dotyczących feministek odmówiono mi sali na spotkanie. Czujności inkwizytorów nie uśpiło nawet moje członkostwo w parlamentarnym zespole ds. równouprawnienia LGBT.

W związku z tym zapraszam wszystkich o godz. 18:00 pod budynek A Uniwersytetu Ekonomicznego. Spotkamy się przed wejściem na teren uczelni.

Przybędę tam osobiście, zmienia się jedynie temat spotkania. Teraz będziemy dyskutować o cenzurze, która wchodzi na uczelnie wyższe.
Później zapraszam wszystkich na spotkanie ze mną na godzinę 19:00 do Dworu Polskiego, Rynek 5 do sali na I piętrze.

PODZIEL SIĘ