Prof. Legutko: Opinia rzecznika TSUE to pośrednie wsparcie dla George’a Sorosa. KE zachowuje się wobec Polski niezgodnie z traktatami

Legutko2.png

W przypadku Francji Komisja Europejska zachowuje się zgodnie z traktami, a w przypadku Polski postępuje niezgodnie z nimi

— mówi portalowi wPolityce.pl prof. Ryszard Legutko, deputowany PiS do Parlamentu Europejskiego.

wPolityce.pl: Komisja Europejska nie podejmuje działań w sprawie francuskich sędziów bitych przez policję. Problemy dostrzegane są gdzie indziej, szczególnie w Polsce i na Węgrzech. Jak pan to skomentuje?

Prof. Ryszard Legutko: W przypadku Francji Komisja Europejska zachowuje się zgodnie z unijnymi traktami, a w przypadku Polski postępuje niezgodnie z nimi. Komisja Europejska nie powinna mieszać się w konflikty wewnętrzne. We Francji działają instytucje, które czasami rozwiązują wewnętrzne problemy i spory. Komisja nie miesza się do ich działań. Natomiast w przypadku Polski, Komisja Europejska podejmuje takie działania, łamiąc traktaty i reguły.

Dlaczego Komisja Europejska podejmuje działania wobec Polski?

Komisji chodzi o upokarzanie Polski. Chciałaby zmusić rząd polski do całkowitego podporządkowania się woli większości europejskiej oraz doprowadzić do utraty przez niego władzy. Komisja Europejska i większość europejska nie lubi niepokornych, a zwłaszcza niepokornych z Europy wschodniej. Ciągle jeszcze panuje przekonanie, że państwa członkowskie UE ze wschodniej Europy są gorsze i mają tylko słuchać.

Rzecznik TSUE stwierdził, że węgierska ustawa dotycząca finansowania organizacji obywatelskich jest niezgodna z prawem unijnym. Czy można to odebrać wsparcie dla działań George’a Sorosa?

Oczywiście. To pośrednie wsparcie dla George’a Sorosa. Najbardziej wpływowe organizacje obywatelskie są w dużym stopniu wspierane z pieniędzy europejskich i służą popieraniu polityki europejskiej. Te organizacje nie są ani obywatelskie, ani pozarządowe. Pieniądze do nich płyną pośrednio z Komisji. Komisja jest organem quasi rządowym. Tego typu ludzie, jak Soros prowadzą bardzo intensywną politykę oraz brutalną działalność polityczną czy ideologiczną. Robią to finansując tego typu organizacje, a one realizują ich politykę. Sposób uregulowania działalności organizacji pozarządowych jest trudny. Opinia rzecznika TSUE wskazuje, że jest bardzo niezadowolony z węgierskich działań. Chciałby, żeby było tak, jak było, czyli żeby organizacje pozarządowe były agendami polityki europejskiej.

Czy Węgry ugną się w tej sprawie pod naciskiem Komisji Europejskiej?

Orban jest sprawnym politykiem. Może trochę zmienić przepisy, postarać się umknąć przed ciosem, ale instytucje europejskie są w stosunku do Węgier nastawione niezwykle bojowo. Będą stosowały wszystkie środki, żeby Węgrów sparaliżować swoimi działaniami. Establishment europejski przygotowuje się do zmian mających na celu coraz większą integrację i federalizację Unii Europejskiej. Planowana jest konferencja międzyinstytucjonalna na temat przyszłości Unii Europejskiej. Wszelkie ośrodki oporu zarówno ze strony rządu, jak i niepokornych organizacji stanowią przeszkodę w działaniach europejskiego establishmentu. Myślę, że należy spodziewać się silnego zaostrzenia sytuacji. Znów będzie dochodziło do coraz wyraźniejszych sytuacji konfliktowych. Hiszpański Sąd Najwyższy przeciwstawił się wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości UE w kwestii immunitetu europosłów.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ