Rada Miasta przegłosowała likwidację SOSW nr1. Rada Rodziców wydała oświadczenie

W czwartek na sesji Rady Miasta wprowadzono dodatkowy punkt w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Lutra we Wrocławiu. Głosowanie, mimo sprzeciwu radnych Prawa i Sprawiedliwości przebiegło pomyślnie dla wnioskodawcy. W ciągu ostatniego roku sprawa była omawiana przez pracowników wydziału edukacji, nauczycieli, rehabilitantów i rodziców niepełnosprawnych dzieci.

Miasto przez wiele lat dzierżawiło pomieszczenia od Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra. Ostatnia umowa dotyczyła roku szkolnego 2018/19 bez możliwości przedłużenia. Gmina Wrocław wyszła naprzeciw zdesperowanym rodzicom i przedstawiła dwie alternatywy. Obydwie, zdaniem rodziców, nie do zaakceptowania.

Pierwsza odnosiła się do dobrowolnego przejścia dzieci i całej kadry pod zarząd fundacji. Tym samym Gmina Wrocław nie byłaby już organem prowadzącym i ta propozycja jest do dzisiaj forsowana przez Dyrektora UM Jarosława Delewskiego. Plusem tego rozwiązania to zachowanie poczucia bezpieczeństwa u dzieci. Rodzice często mówili: „nasze dzieci dobrze znają miejsce, są przywiązane do siebie i całej kadry SOWS nr 1”. Druga, rozdzielenia do dwóch istniejących ośrodków szkolno-wychowawczych i czekanie – prawdopodobnie dwa lata – na dostosowanie budynków do ich potrzeb. A te są szczególne, bowiem oprócz niepełnosprawności intelektualnej mają znaczne ograniczenia ruchowe. Kamienna i Parkowa to „siedziby tymczasowe”.

Rada Rodziców czeka na realizację niezbędnych prac ujętych w pokontrolnych raportach Sanepidu, Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego: „jeśli Miasto tego nie zrobi, będą musieli zamknąć kolejne dwa ośrodki! Czy celem jest pozbycie się problemu poprzez wepchnięcie niepełnosprawnych do organizacji pozarządowych?”

Przed głosowaniem radny Janusz Chudzik odczytał przesłane oświadczenie Rady Rodziców. Publikujemy je w całości.

 

                                                                                          Wrocław dnia, 22.01.2020r.

 

RADA RODZICÓW

przy SOSW nr 1  ul. Marcina Lutra 6,

Wrocław ul. Parkowa 27 (siedziba tymczasowa)

 

SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE

WYSOKA RADO

OŚWIADCZAMY, ŻE JAKO RADA RODZICÓW

DZIAŁAMY W IMIENIU WSZYSTKICH DZIECI  Z SOSW NR 1, ICH RODZICÓW i OPIEKUNÓW.

11.02.2019, my rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie dowiedzieliśmy się o zamiarze likwidacji SOSW nr 1 przez Miasto Wrocław.

Wtedy rozpoczęła się nasza batalia o utrzymanie szkoły, aby dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mogły bezpiecznie uczyć się i rozwijać w gronie swoich kolegów i nauczycieli,            z którymi były i są związani emocjonalnie i społecznie.

20.01.2020 przedstawiciele UM ponownie spotkali się z rodzicami i nauczycielami z SOSW nr 1. Dowiedzieliśmy się, że Rada Miasta raz jeszcze podejmie próbę likwidacji naszej szkoły. Jako rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z całą mocą sprzeciwiamy się takim działaniom. Nasze dzieci zasługują na to, aby uczyć się w bezpiecznej i nowoczesnej szkole na miarę XXI w. Bardzo nas dziwi, że Prezydent Miasta, który cały swój wizerunek opiera na działaniach społecznych i wspieraniu osób niepełnosprawnych nadal tego nie rozumie, lub nie chce zrozumieć. W czasie kampanii wyborczej Prezydent Jacek Sutryk deklarował, że będzie rozpoznawał potrzeby osób niepełnosprawnych we Wrocławiu, po to, aby móc na nie odpowiedzieć. Z jakich powodów ominął i nadal omija elementarne potrzeby naszych dzieci? 

Zaproponowane przez Miasto rozwiązanie poprzez:

1) rozbudowę SOSW nr 11 przy ul. Kamiennej o szkołę specjalną nr 104 i wchłonięcie części uczniów z SOSW nr 1,

2) wchłonięcie przez SOSW nr 10 uczniów z SOSW nr 1 z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,  nie zostały z nami skonsultowane. Dlaczego? Jakie są motywacje włodarzy miasta?

Radni RM Wrocławia powinni uwzględnić argumenty zawarte w:

postanowieniu nr 62/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty negatywnie opiniującego likwidację Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 we Wrocławiu, oraz

– postanowieniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 maja 2019 r., w sprawie  DWST-WOOS.4021.54.2019.JK, o utrzymaniu w mocy zaskarżonego ww. postanowienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Odwołanie się  prezydenta J. Sutryka do Wojewódzkiego Sądu Adm. w Warszawie od ww. decyzji zostało oddalone.          W konsekwencji decyzja Ministra uprawomocniła się. Jeżeli stan faktyczny nie jest po myśli Prezydenta Wrocławia i części radnych, to tym gorzej dla stanu faktycznego. Miasto, nie wskazując rzeczywistych powodów, próbuje do faktycznej likwidacji prowadzonej od roku dopasować rozwiązanie prawne!  Obowiązkiem Państwa i Prezydenta Wrocławia jest uwzględniać potrzeby obywateli Wrocławia, także wtedy kiedy jest to dla was niewygodne. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, to tacy sami obywatele jak Prezydent, dyrektorzy departamentów, panie i panowie radni.  Ośmielamy się zauważyć, że nawet ważniejsi – bo słabsi i nieporadni, zdani na Waszą łaskę, a raczej niełaskę. Proszę nie czynić z nich zakładników Państwa ambicji. Nasze dzieci w żaden sposób nie zasłużyły na nieustępliwość, bezduszność i lekceważenie, a tylko to do tej pory Miasto im oferowało.

Przedstawianie rodziców dzieci niepełnosprawnych jako nielicznej grupy wichrzycieli  –  jest niegodne i świadczy o Prezydencie jak najgorzej. Nie jesteśmy wadliwi genetycznie, nie jesteśmy manipulatorami, ani aktorami w tym przedstawieniu – a tak nas do tej pory publicznie nazywano. Dziś nie ma nas na sali obrad, nie chcemy narażać siebie i naszych dzieci na pogardę, słowa i postawy pozbawione elementarnego braku szacunku. Ale jesteśmy i będziemy wytrwali, bo tego zawsze wymagało od nas życie i dobro naszych dzieci. Dobrem, którego się domagamy jest autonomiczna szkoła – SOSW nr 1. Tylko szkoła.  Zamiast rozwiązania problemu chorych dzieci prościej jest używać argumentów ad personam przeciwko rodzicom. A przecież zarówno Kurator jak i Minister Edukacji Narodowej w pełni potwierdzili w oficjalnych stanowiskach, że to rodzice mają rację, a działania RM i prezydenta są nieprawidłowe.

Szanowni Państwo Radni, wyobraźcie sobie, że te dzieci stoją tu przed Wami – Maciek, Karolina, Wojtek, Hubert, Julka i wiele innych? A teraz wyobraźcie sobie, że to są Wasze dzieci – ukochane, jedyne, słabe, od zawsze i do końca życia od was zależne …

Zlikwidowalibyście im szkołę – bez żadnych skrupułów? Bez zastanowienia?

Urzędnicy powinni z należytą starannością i wysoką wrażliwością podejść do rozwiązania problemu naszego ośrodka. Zamiast tego, cały rok bezczynnie czekali na wyrok sądu.  Każdy rok zwłoki to czas, którego naszym dzieciom już nigdy nie wrócicie.

 

Rada Rodziców przy SOSW nr 1  z umocowania 115 rodziców i opiekunów

PODZIEL SIĘ