Dolnośląski Konkurs Historyczny w Bystrzycy Kłodzkiej

28 lutego br. w Bystrzycy Kłodzkiej odbędzie się finał konkursu Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci „Bohaterowie walk o niepodległość” zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej. Po ubiegłorocznym I Powiatowym Konkursie Historycznym szkoła postanowiła rozszerzyć zasięg przedsięwzięcia na całe województwo dolnośląskie.

Konkurs jest dwuetapowy, a uczniowie będą podzieleni na dwie grupy wiekowe: dla szkół podstawowych i osobno dla szkół ponadpodstawowych. Sam konkurs także jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy przeprowadzany jest w szkołach, placówkach macierzystych uczniów, a drugi – w siedzibie organizatora. Termin zgłaszania szkół w konkursie mija 28 stycznia poprzez przesłanie formularza na adres mailowy: konkurs_wykleci@zso.bystrzyca.eu lub pocztą na adres Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym po II wojnie światowej i wychowanie uczniów w postawie wartości i patriotyzmu. Współorganizatorami wydarzenia są Fundacja im. Gen. Józefa Bema przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej. Patronat nad konkursem objął Senator RP Aleksander Szwed, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Dolnośląski Kurator Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej o. we Wrocławiu, Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, a także Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”.

Podczas trwania konkursu uczestnicy będą mogli także wysłuchać wykładu Krzysztofa Ładojgi, kłodzczanina, doktoranta Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowującego rozprawę doktorską dotyczącą stalinizacji ziemi kłodzkiej w latach 1945-1956, który opracował materiał dotyczący szefów kłodzkiej, bystrzyckiej i noworudzkiej bezpieki.

źródło: 24klodzko.pl

PODZIEL SIĘ