Cezary Przybylski marszałek województwa dolnośląskiego był uczestnikiem VII sesji inauguracyjnej Komitetu Regionów w Brukseli

foto: umwd.dolnyslask.pl/

Zakończyła się 138 sesja plenarna Komitetu Regionów. Brało w niej udział 350 przedstawicieli wszystkich państw członkowskich UE. Polskę zeprezentowało 21 samorządowców, którzy podpisali list otwarty w sprawie poparcia tzw. Green Dealu, co oznacza, że sygnatariusze będą mieć bezpośredni wpływ na prace ustawodawcze.Chodzi o zdynamizowanie wdrażania, jak i umożliwienie miastom i obszarom metropolitalnym bezpośredniego dostępu do funduszy europejskich przeznaczonych na cele klimatyczne, mówiono w apelu.

Do Komitetu Regionów, należą przedstawiciele Unii Metropolii Polskich, Związek Powiatów, Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP.

Województwo dolnośląskiego reprezentował marszałek Cezary Przybylski, który został wybrany na 5-cio letnią kadencję. Marszałek zapewnił, że będzie dbał o interesy Dolnego Śląska i jego mieszkańców w Unii Europejskiej.

Dobra współpraca władz europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych jest bardzo ważna przy tworzeniu aktów prawnych, które będą służyć wszystkim mieszkańcom państw członkowskich Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest dbanie o to, aby decyzje w Unii podejmowane były jak najbliżej obywateli, a głos regionów i potrzeby ich mieszkańców, w tym również Dolnoślązaków, był słyszalny w Brukseli.

Marszałek Przybylski pracuje w Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) oraz Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE).

PODZIEL SIĘ