Jakość powietrza w polskich miastach: Łódź

W Polsce istnieje obowiązek ostrzegania o podwyższonym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu, gdy wartość stężenia dobowego dla cząstek PM10 wynosi 200 μg/m3 – jest to tzw. poziom informowania. Oznacza to, że w naszym kraju obowiązek informowania występuje dopiero po 4-krotnym przekroczeniu normy określonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). [alarmsmogowy.pl]

Łódź leży w środkowej części naszego kraju, jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby ludności i czwartym pod względem powierzchni. Mało, która aglomeracja w Polsce może pochwalić się tak wieloma parkami, terenami zieleni, a także największym kompleksem leśnym znajdujący się w granicach miasta. Dzięki temu Łódź znajduje się na drugim miejscu na tle 10 największych miast w Polsce, a zieleń zajmuje aż 19 % obszaru miasta.

Według danych opublikowanych w 2016 roku przez Światową Organizację Zdrowia spośród 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej aż 33 znajdują się w Polsce. Wśród miast polskich Łódź znajduje się na miejscu 66.

Powietrze w polskich miastach zanieczyszczone jest takimi związkami jak: pyły PM 10 i PM 2,5, benzo(a)pirenu, czasem też tlenkiem węgla, dwutlenkiem azotu i siarki. W Łodzi dominują pyły wraz z benzo(a)pirenem. Niestety, ostatni wymieniony związek chemiczny jest silnie rakotwórczy. Według raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi normę stężenia w powietrzu tego związku, która jest bezpieczna dla człowieka została przynajmniej trzykrotnie przekroczona we wszystkich miastach województwa. W przeważającej części norma ta jest przekroczona przynajmniej trzykrotnie, a czasem nawet znacznie więcej, zwłaszcza w centrach miast. Sprzyjające warunki geograficzne miasta, czyli rzeźba terenu utrudniają wywiewanie szkodliwych substancji.

Centrum Łodzi obfituje w poniemieckie kamienice, które nie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, więc lokatorzy, aby się ogrzać posiadają w mieszkaniach piece, w których palą na własną rękę węglem, drewnem lub co gorsza śmieciami i produktami nienadającymi się do tego. Niestety, obrzeża miasta również mają ten problem, pomimo że nie spotkamy tam kamienic. Tu z kolei mieszkańcy wolnostojących domów, które także ogrzewane są samodzielnie.

Centralne położenie województwa łódzkiego w Polsce stawia region w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji komunikacyjnej, co niesie zagrożenia dla środowiska, wynikające ze wzmożonej emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Według najnowszych badań w sektorze transportu, transport drogowy odpowiedzialny jest za emisję około 54% masy tlenków azotu, około 10% masy cząstek stałych. Istotną kwestią jest fakt, że w tym przypadku praktycznie nie występuje emisja sadzy. Zatem, transport samochodowy przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, ale nie jest jego jedynym sprawcą, o czym była mowa powyżej.

źródło: lodz.wyborcza.pl/lodz/

żródło: alarmsmogowy.pl/

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ