Jakość powietrza polskich miast na Dolnym Śląsku – Legnica

W Polsce istnieje obowiązek ostrzegania o podwyższonym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu, gdy wartość stężenia dobowego dla cząstek PM10 wynosi 200 μg/m3 – jest to tzw. poziom informowania. Oznacza to, że w naszym kraju obowiązek informowania występuje dopiero po 4-krotnym przekroczeniu normy określonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). [alarmsmogowy.pl]

Legnica leży w obrębie Niziny Śląsko-Łużyckiej, nad rzekami: Kaczawą i wpadającą do niej Czarną Wodą, jest trzecim, co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie dolnośląskim, stanowiąc jego obszar przemysłowy. Miasto może się pochwalić najcieplejszym w kraju. Zjawisko to przekłada się korzystnie na środowisko, ponieważ dzięki temu okres zielony trwa tam najdłużej w naszym kraju – okres wegetacyjny, to aż około 225 dni w roku. Tereny zielone zajmują około 11% całkowitej powierzchni miasta. Oprócz tego lasy, zajmujące dwukrotnie większy teren. Legnica od Wrocławia, czyli stolicy Dolnego Śląska oddalona jest o około 56 km.

Jak powszechnie wiadomo, jedną z głównych przyczyn smogu jest transport i ogromna ilość samochodów jeżdżących po ulicach. Według Głównego Urzędu Statystycznego w Legnicy na 1000 mieszkańców przypada 495 samochodów osobowych i ta liczba wciąż rośnie, rejestrowanych jest coraz więcej aut z każdym rokiem. Tym samym liczba pojazdów przypadających na jednego mieszkańca należy w Legnicy do najwyższych w Polsce. Ponieważ Legnica to nie duże powierzchniowo miasto, bowiem liczące sobie 56 km2,władze postanowiły postawić na rowery, by wspomóc walkę o czyste powietrze a jednocześnie zachęcić mieszkańców do korzystania z alternatywnej do samochodów formy transportu.  Zatem pierwsze 15 minut jazdy rowerem miejskim jest bezpłatne. W tym czasie można przejechać z jednego końca miasta do centrum. Dzięki temu 60 % przejazdów jest za darmo – przyświecał cel stworzenia im alternatywnej formy transportu.

Do złego stanu powietrza niejednokrotnie potrafi przyczynić  się także pogoda, między innymi poprzez mgłę, brak wiatru i dużą wilgotność powietrza. Podczas zimowych miesięcy także sami mieszkańcy. Niestety zdarza się, że legniczanie spalają odpady komunalne, butelki, pety, tworzywa sztuczne, nawet gumy od starych butów czy ubrania.

Niemal w każdym polskim mieście w temacie smogu powtarza się temat niskiej emisji z budynków, czyli ich ogrzewanie, co stanowi ogromne źródło zanieczyszczenia powietrza.

Jak podaje legnicki portal 24legnica.pl arsen jest dużym problemem Legnicy (jego stężenie średnioroczne wynosiło nawet 290 procent poziomu docelowego), ma silne właściwości toksyczne i kancerogenne. Jako źródło skażenia właśnie asrenem można się doszukiwać między innymi w należącej do KGHM-u Hucie Miedzi „Legnica”. Natomiast, pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dioksyny i furany. Jego wdychanie może powodować lub pogłębiać choroby płuc i układu krążenia, zawał serca, arytmię, nowotwory, a w ostatecznym rezultacie być przyczyną przedwczesnej śmierci.  Benzo(a)piren jest związkiem silnie rakotwórczym. Jego obecność w powietrzu objawia się podrażnieniem nosa, oczu, gardła oskrzeli.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

źródło: 24legnica.pl/

PODZIEL SIĘ