Bezpieczne przejścia dla zwierząt w obrębie autostrad i dróg szybkiego ruchu

W Polsce z roku na rok zwiększa się ilość dróg i autostrad, dzięki którym można szybko i bezpiecznie podróżować. Według planów, sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce liczy około 8177 km, w tym około 2100 km autostrad i około 6077 km dróg ekspresowych. Stan dróg w naszym kraju bardzo się polepsza, zarówno, jeśli chodzi o obszar jak i jakość dróg. Z tego faktu z całą pewnością zadowoleni są kierowcy i inni podróżujący. Nie ma wątpliwości, że w dobie, kiedy coraz więcej ludzi ma własne samochody, ten rozwój jest nieunikniony i bardzo potrzebny. 

Jednak, dla środowiska i zwierząt żyjących w okolicy, z całą pewnością nie jest to powód do radości.  Przykładowo, autostrada wg przepisów musi mieć 2 pasy ruchu w jednym kierunku i jeszcze pas awaryjny na całej długości. W przeliczeniu wygląda to następująco; jeden pasu ruchu to ok 3,5m, skoro w jedną stronę są dwa takie pasy plus pas awaryjny, który zajmuje kolejne 3 m, zatem autostrada zajmuje około 18 m szerokości. I właśnie ten pas asfaltu o szerokości około 18m, biegnąc przez las, czy nawet pola przedziela obszar na pół, stając się barierą niemożliwą  do pokonania właśnie dla zamieszkujących tam zwierząt.

Autostrady powinny być osiatkowane i wyposażone w przejścia dla zwierząt, w innym przypadku spowodują zniszczenie naturalnych ścieżek wędrownych, co może powodować zaburzenia behawioryzmu zwierząt. Dzikie zwierzęta przez lata przemieszczają się tymi samymi korytarzami ekologicznymi. W wielu miejscach po wybudowaniu autostrady, zmniejsza się znacznie migracja zwierząt. Populacja zwierząt jest zespołem osobników, który zamieszkuje pewien areał. Aby mogła istnieć, musi mieć dostęp do odpowiednio dużej powierzchni. To właśnie od jej wielkości zależy liczba osobników na danym terenie i ich terytorium. Fragmentacja środowiska przerwana przez autostradę, przerywa również łączność pomiędzy populacjami i w związku z tym, zwierzęta muszą żyć na małej powierzchni. Niestety, niektóre powierzchnie stają się zbyt małe aby zwierzęta mogły tam normalnie funkcjonować. Na dłuższą metę, w konsekwencji przez brak możliwości wymiany genów, taka populacja stopniowo osłabia naturalną swoją odporność i powoli wymiera. Ponadto, jeśli autostrady nie posiadają bezpiecznych przejść dla zwierząt, zwierzęta giną licznie pod kołami samochodów, chcąc się przedostać na drugą stronę. Zatem, jak widać takie rozwiązania są niezwykle potrzebne, bowiem nie możemy patrzeć jedynie na korzyści jakie autostrady i drogi szybkiego ruchu mają dla ludzi ale także trzeba zadbać o los naszych braci mniejszych. Na szczęście, przepisy Unii Europejskiej również zmuszają polskich budowniczych dróg do tej formy ochrony środowiska.

Przejścia dla zwierząt można ogólnie podzielić na: przejścia po powierzchni drogi, czyli nieogrodzone fragmenty drogi. Ale także górne w postaci mostów nad drogą, dolne, budowane pod drogą.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

źródło: korytarze.pl/

 

PODZIEL SIĘ