Jakość powietrza polskich miast na Dolnym Śląsku – Środa Śląska

W Polsce istnieje obowiązek ostrzegania o podwyższonym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu, gdy wartość stężenia dobowego dla cząstek PM10 wynosi 200 μg/m3 – jest to tzw. poziom informowania. Oznacza to, że w naszym kraju obowiązek informowania występuje dopiero po 4-krotnym przekroczeniu normy określonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). [alarmsmogowy.pl]

Środa Śląska jest jednym z najstarszych miast w Polsce, bowiem prawo średzkie powstało w 1235r. Miejsko-wiejska gmina Środa Śląska położona jest w centrum Dolnego Śląska, w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych, takich jak: droga krajowa nr 94 (Korczowa – Wrocław – Jędrzychowice) oraz droga wojewódzka  nr 346 (Środa Śląska – Kąty Wrocławskie – Oława). Stolica Dolnego Śląska – Wrocław, od Środy Śląskiej oddalona jest o ok 32 km. Przez miasto przepływa rzeka Średzka Woda, lewy dopływ Odry. Gmina Środa Śląska obejmuje obszar o pow. 214,93 km kw. Zamieszkuje tu ponad 19 tysięcy osób, z czego w samym mieście 9 tysięcy.

Smog jest zjawiskiem atmosferyczne powstałym w wyniku mieszania się powietrza z dymem i spalinami. Smog jest toksyczny i nienaturalny. Niewątpliwie jednak najbardziej trującymi substancjami, obecnymi w smogu, są pyły zawieszone, które stanowią cząsteczki stałe, na tyle niewielkie, że mogą poprzez układ oddechowy przedostawać się do układu krążenia. Obecnie najwięcej udziału w smogu mają pyły PM 2,5 oraz PM 10. Pył 2,5 jest znacznie mniejszy od PM10, dzięki temu jego cząsteczki bardzo łatwo dostają się do płuc, a następnie do krwiobiegu. Natomiast pyły PM10 są w stanie przenikać w głąb płuc. Smog powstaje w większości obszaru naszego państwa, ale najwięcej jego stopień koncentruje się w zależności od zabudowy terenu, wilgotności powietrza i ukształtowania terenu. Ponadto, tworzeniu się smogu sprzyjają, na przykład położenie miasta w dolinie, duża wilgotność powietrza, zamglenie i brak wiatru. Jednak, największa koncentracja substancji toksycznych w powietrzu zachodzi oczywiście w zurbanizowanych ośrodkach miejskich i aglomeracjach.

W związku z tym w Środzie Śląskiej zainstalowane są 4 czujniki sprawdzające, jakość powietrza, dzięki którym mieszkańcy na bieżąco mogą śledzić wyniki badań jakości powietrza na stronie internetowej. I jak się okazuje, w Środzie Śląskiej powietrze jest bardzo złej jakości, a normy zwykle są bardzo przekroczone. Szczególnie sytuacja ma miejsce w okresie grzewczym, czyli od października /listopada do marca. Okazuje się, że to małe miejscowości mają większy problem ze smogiem niż duże aglomeracje. W Środzie Śląskiej niestety nie wszędzie rozwinięta jest sieć gazowa. W samym rynku jest ponad 300 kotłowni stałopalnych. Przemysł, który jest zlokalizowany w pobliżu Środy Śląskiej, ogromna ilość samochodów, to wszystko ma wpływ na jakość powietrza.

Ważne jest, aby wpłynąć na zwiększenie świadomości ludności, czym oddychamy każdego dnia. Pozwoli to także na dokładne zidentyfikowanie źródeł zanieczyszczeń, a także każda osoba będzie mogła wspomóc walkę ze smogiem i walczyć o lepszą jakość powietrza.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

źródło: pl.wikipedia.org/wiki

PODZIEL SIĘ