Kiedy powstanie obwodnica Oławy?

fot. GDDKiA

22 kwietnia br. Minister Infrastruktury zatwierdził Programy Inwestycji dla obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94. Inwestycja została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Na Dolnym Śląsku, oprócz Obwodnicy Oławy, w rządowym Programie „100 obwodnic” znalazły się również: Obwodnica Głogowa w ciągu DK12, Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3, Obwodnica Legnicy w ciągu DK94, Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25, Obwodnica Milicza w ciągu DK15, Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46. O czym pisaliśmy

W ramach zadania wykonawca zrealizuje:

a) Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ-R) dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94”
b) materiały do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)
c) elementy Koncepcji Programowej (KP)

d) Program Funkcjonalno – Użytkowego (PFU)

Planujemy, że opracowanie dokumentacji zostanie z zrealizowane w I kwartale 2024 r.
Termin składania ofert: 3 czerwca 2020 r. godz. 09:30

Informacje i dokumenty przetargowe dostępne są na platformie zakupowej  pod numerem Id 180938.

Obwodnica Oławy

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości ok. 11 km. Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w tym mieście. Droga krajowa nr 94 jest trasą alternatywną dla autostrady A4. Ponadto budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Budowa obwodnicy wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Inwestycja planowana jest do realizacji w formule „Projektuj i Buduj” w latach 2026-2029.

 

PODZIEL SIĘ