Prokurator generalny zawnioskował o ostrzejszy wyrok dla ojca pedofila

fot: youtube

Prokurator generalny skierował do Sądu Najwyższego kasację w sprawie ojca skazanego na 8 lat więzienia za molestowanie seksualne 12-letniej córki – poinformowała Prokuratura Krajowa. W kasacji podkreślono, że wymierzona kara jest zbyt niska i rażąco niewspółmierna.

Sprawa dotyczy Wojciecha C., który – jak ustaliła prokuratura – od kwietnia 2016 r. do lutego 2017 r. kilkadziesiąt razy doprowadził swoją – mającą wówczas 12 lat – córkę „do poddania się czynnościom seksualnym oraz dopuścił się wobec niej innych czynności seksualnych”.

„Sprawca kilkukrotnie używał przy tym przemocy lub działał podstępem wykorzystując porę nocną i sen małoletniej. Ponadto C. kilkukrotnie prezentował małoletniej treści pornograficzne w postaci filmów i zdjęć. Ojciec stosował wobec małoletniej szantaż emocjonalny przekonując, że gdy ujawni ona zdarzenie, doprowadzi to do umieszczenia jej w placówce opiekuńczo-wychowawczej” – przekazano w piątkowej informacji PK. Dodano, że skazany wzbudzał także u dziecka przekonanie, że w przypadku zgłoszenia sprawy, będzie odpowiedzialne za rozpad rodziny.

W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu skazał C. za molestowanie seksualne córki na 8 lat więzienia. Natomiast za prezentowanie treści o charakterze pornograficznym na karę roku pozbawienia wolności. Kara łączną sąd określił wówczas w wymiarze 8 lat więzienia.

Prokuratura już w apelacji zarzuciła wyrokowi SO „rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec Wojciecha C. kary”. „Prokurator domagał się wymierzenia kary 15 lat pozbawienia wolności za molestowanie seksualne, a w konsekwencji orzeczenia kary łącznej w maksymalnym wymiarze 15 lat pozbawienia wolności” – poinformowała PK. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie nie uwzględnił jednak apelacji prokuratora i zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

Jak poinformowano, w związku z tym z upoważnienia prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry kasację na niekorzyść skazanego do SN złożył jego zastępca prok. Robert Hernand. „W kasacji wskazał, że orzeczona wobec Wojciecha C. kara jest rażąco niewspółmierna w stosunku do niezwykle wysokiego stopnia winy sprawcy i społecznej szkodliwości czynów jakich się dopuścił” – przekazała PK.

„Na szczególne potępienie zasługuje sam fakt molestowania małoletniej córki przez ojca, który wykazywał całkowity brak krytycyzmu i skruchy. Zastępca prokuratora generalnego wskazał również, że zachowania oskarżonego wobec córki nasilały się od przymusu psychicznego, poprzez groźby po przemoc fizyczną. Oskarżony działał z wyjątkowo niskich pobudek w wyniku motywacji ukierunkowanej wyłączenie na zaspokojenie własnego popędu” – zaznaczyła PK informując o argumentacji kasacji.

W związku z tym prok. Hernand wniósł do SN o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w Rzeszowie do ponownego rozpoznania.

Źródło: PAP/ telewizjarepublika.pl

PODZIEL SIĘ