Dodatkowe 256 milionów subwencji od MNiSW dla uczelni

katie_pl, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Resort nauki zwiększył subwencję dla podległych mu uczelni publicznych. Kwota, o jakiej mowa to 256 milionów złotych. Działanie ma związek z utratą przez uczelnie dochodów z powodu pandemii koronawirusa.

Kwota subwencji, która ma wynieść 256 milionów złotych, ma utrzymać i spowodować rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego. Pomoc finansowa ma trafić do uczelni, które nadzoruje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Składa się na nie: 99 szkól wyższych, 9 uczelni badawczych, 50 uczelni akademickich, 34 uczelnie zawodowe, a także 6 uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe i finansowane z budżetu państwa.

Zwiększenia mają charakter jednorazowy i nie będą stanowiły zwiększenia podstaw naliczenia subwencji w 2021 roku.

źródło: Telewizja Republika

PODZIEL SIĘ