Smoktunowicz: Platformo… Zakładem cię, byłem senatorem. Ale tej twojej wulgarnej Polski już nie chcę.

PODZIEL SIĘ