Wrocław: ruszają prace poszukiwawcze na terenie byłego niemieckiego obozu pracy przymusowej Burgweide

We wtorek 30 czerwca o godz. 10:00 rozpoczynamy prace poszukiwawcze na terenie byłego niemieckiego obozu pracy przymusowej Burgweide, który znajdował się na przy dzisiejszej ulicy Sołtysowickiej we Wrocławiu. Zapraszamy na godzinę 10:00 na ul. Sołtysowicką, przy barakach stojących w miejscu dawnego obozu.

W spotkaniu wezmą udział osoby tworzące zespół powołany przez Wojewodę Dolnośląskiego ds. upamiętnień – wicewojewoda Jarosław Kresa, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu dr Andrzej Drogoń, zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu dr Katarzyna Pawlak-Weiss, ppłk dr Józef Ledzianowski, dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a także naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu Wojciech Trębacz, dr Paweł Konczewski, archeolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz przedstawiciel podmiotu zarządzającego zasobem komunalnym gminy Wrocław, spółki Wrocławskie Mieszkania.

Celem spotkania będzie ustalenie szczegółów i zakresu prac porządkowych i archeologiczno-poszukiwawczych związanych z lokalizacją obozu oraz fundamentów budynków czy ustaleniem miejsc pochówki więźniów. Kolejnym krokiem będzie oczyszczenie terenu i odsłonięcie warstw ziemi przykrywającej relikty dawnego obozu. Wszystkie prace mają na celu godne upamiętnienie ofiar obozu Burgweide i przeprowadzenie ewentualnych ekshumacji.

Arbeitslager Burgweide był największym obozem przejściowym oraz obozem pracy przymusowej w Breslau w latach 1940–1945. Znajdował się na terenie dzisiejszego osiedla Sołtysowice, między ulicą Sołtysowicką (Dorpaterstrasse) i aleją Poprzeczną (Quer-Allee). Przebywało w nim od 4 do 10 tysięcy (a niektóre źródła mówią nawet o 12 tysiącach) więźniów różnej narodowości. Najliczniejszą grupę stanowili Polacy; ale byli także m.in. Ukraińcy, Czesi, Rosjanie, Francuzi, obywatele Jugosławii. Pracowali głównie w cukrowni (wyburzonej w 2009 r.), która przylegała do terenu obozu.

PODZIEL SIĘ