Wydarzenia artystyczne i rozrywkowe – z publicznością i z dystansem

Łukasz Czyżykowski, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
14 500 osób może wziąć udział w wydarzeniach na PGE Narodowy w Warszawie, 13 500 – na Stadionie Śląskim w Chorzowie, po ok. 5000 osób w Ergo Arenie i Atlas Arenie, ponad 2500 uczestników może się pojawić w kieleckim amfiteatrze na Kadzielni. Nowe zasady obowiązują od 17 lipca, a określa je rozporządzenie Rady Ministrów z 19.06.2020

Od 20 czerwca br można już organizować wszelkie firmy kultury i rozrywki w zamkniętych pomieszczeniach:salach koncertowych, klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych oraz na otwartym powietrzu– w amfiteatrach i muszlach koncertowych, a także na otwartych i półotwartych obiektach sportowych.

Od 17 lipca rozluźnione zostaną natomiast poluzowane koronawirusowe restrykcje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni – będzie w nich mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego. Nadal obowiązywać będą zasady dystansu społecznego.

I tak jeśli chodzi o kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne, hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry i muszle koncertowe, można już udostępniać do połowy liczby miejsc na sali, przy czym rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. „szachownicę”).

Obiekty sportowe na wolnym powietrzu, w tym stadiony (otwarte lub półotwarte, z miejscami siedzącymi lub bez) mogą udostępnić do 25% liczby miejsc na widowni – uczestnicy zajmują co czwarte miejsce, w rzędach naprzemiennie

Natomiast w przypadku otwartej przestrzeni, czyli imprez plenerowych (od 17 lipca br) niezbędne jest zapewnienie co najmniej 5 m² na osobę, obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami;

Na wszystkich imprezach i wydarzeniach wymagane jest noszenie maseczek!

Źródło: Telewizja Republika

 

PODZIEL SIĘ