Poseł Soin krytycznie o zadłużaniu Wrocławia: obowiązkiem władz miasta jest rozsądne i skuteczne gospodarowanie majątkiem publicznym

Według ostatnich informacji dług miasta Wrocław osiągnął poziom prawie 3 miliardów złotych a miasto na bieżące wydatki potrzebuje 300 milionów złotych. Dostrzegła to poseł Soin w rozmowie z naszą redakcją.

Gdy w grudniu 2019r. Wrocław uchwalał budżet, to przewidywał wydać ponad 5,6 mld zł oraz pozyskać 5,3 mld zł. Magistrat planował 800 mln zł przeznaczyć na inwestycje, 85 mln zł na udziały w spółce a ponad 4,7 mld zł na wydatki bieżące. Mimo rządowych zmian w PIT (m.in. obniżeniem podatku PIT z 18% do 17% oraz wprowadzenia ulg dla młodych pracowników), władze Wrocławia liczyły na to, że w 2020r. wpływy z płaconych przez wrocławian podatków będą wyższe niż w 2019r.

Niestety, epidemia koronawirusa wszystko zmieniła.

Obowiązkiem władz miasta jest rozsądne i skuteczne gospodarowanie majątkiem publicznym. Należy w szybki sposób dokonać analizy wszystkich wydatków oraz rozpocząć działania restrukturyzacyjne. Dotyczyć to powinno samego urzędu miasta, jak i jego zakładów i jednostek budżetowych oraz wszystkich spółek komunalnych. 

Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych mówi jasno, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym a w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału również nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Jakie konsekwencje poniesie Gmina Wrocław?

Zarząd komisaryczny jest ostatecznością. Najpierw – zgodnie z art. 97 ustawy o samorządzie gminnym – wojewoda wzywa organy gminy do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy. Dopiero, gdy władze gminy nie przedstawią programu lub nie będą go skutecznie realizować, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej może zawiesić organy gminy i powołać zarząd komisaryczny.

Pamiętajmy, że przesłanką wprowadzenia zarządu komisarycznego jest nierokujący nadziei na szybką poprawę brak skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy.

PODZIEL SIĘ