Wrocław: protest Kobiet Internowanych i Represjonowanych przeciw profanacji pomników

ped.jpg
zdjęcie ilustracyjne

PROTEST W SPRAWIE PROFANACJI POMNIKÓW

Ze smutkiem od dłuższego czasu obserwujemy ataki na miejsca kultu religijnego i ważne dla historii i kultury polskiej pomniki. Ostatnio przybrały one formę zmasowanych ataków przedstawicieli środowisk LGBT w stolicy, a nawet w całym kraju.

Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych stanowczo przeciw temu protestuje i domaga się zdecydowanej reakcji odpowiednich władz.

Jednocześnie wyrażamy wielkie zaniepokojenie stanem świadomości młodych autorów wspomnianych poczynań. Nie rozumieją oni, że są manipulowani przez niszczycieli dorobku cywilizacji, cywilizacji, z której wyrośli i w której wciąż dorastają.  Usiłowania wychowawcze powołanych do tego instytucji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Być może było tych działań zbyt mało.

A przecież, jak powiedział Jan Zamoyski: „Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”. Ten apel z końca XVI w. nie stracił nic ze swojej aktualności.

Za Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych

 

Teresa Aleksandrowicz

Katarzyna Błażewicz – Brzechowska

Krystyna Chmieleńska

Birute Cupaila – Tomaszewska

Marią Dąbrowska

Maria Jabłońska

Hanna Łukowska – Karniej

Grażyna Najnigier

Janina Podlejska

Barbara Tomaszewska

 

 

 

PODZIEL SIĘ