Rusza remont A4 w kierunku Wrocławia

autostrada.jpg

Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się remont jezdni północnej autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Prace zaplanowano na ponad 12-kilometrowym odcinku, pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle. Drogowcy zapowiadają, że mogą tworzyć się korki.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawcą remontu jest spółka ADAC LEWAR, a wartość zawartej umowy opiewa na kwotę około 26 mln zł brutto.

– Remont jest realizowany w formule „zaprojektuj i wyremontuj”, co oznacza, że w pierwszej kolejności wykonawca opracował projekt remontu autostrady, a następnie na podstawie tego projektu przystępuje do robót w terenie – tłumaczą drogowcy.

Zgodnie z zapowiedziami GDDKiA, wydłużony zostanie istniejący przejazd awaryjny oraz wymienione zostaną warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni północnej autostrady A4 (ścieralna i wiążąca). Ponadto umowa obejmuje również remont odwodnienia, wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, remont obiektów mostowych, montaż punktowych elementów odblaskowych, profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą, montaż barier linowych na przejazdach awaryjnych, a także wymianę barier betonowych.

Od środy, 5 sierpnia wykonawca wprowadza w terenie zmianę organizacji ruchu, która polega na ustawianiu barier separacyjnych na jezdni południowej (w Kierunku Katowic).

– Natomiast od soboty, 8 sierpnia rozpocznie się remont docelowy. Podczas prowadzenia prac jezdnia północna (w kierunku Wrocławia) będzie całkowicie zamknięta. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową w kierunku Katowic. Do odseparowania przeciwnych kierunków ruchu zastosowane będą bariery separacyjne – tłumaczą drogowcy.

GDDKiA przewiduje, że podczas prowadzenia prac mogą tworzyć się zatory. Aby ograniczyć ich długość zdecydowano, że prace remontowe będą prowadzone w dwóch etapach:

ETAP 1 odc. od km 256,7 do km 264 – przekrój „2+1” na odcinku od km 256,7 do km 260,3 (Odcinek 1 po dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia i jeden pas w kierunku Katowic), a następnie poprowadzenie ruchu w przekroju „2+2” po jezdni południowej na odcinku od km 260,3 do km 264 (Odcinek 2 po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia).

ETAP 2 odc. od km 264 do km 269,5 – przekrój „2+2” na wysokości MOP Góra Św. Anny oraz na odcinku od Góry Św. Anny w kierunku węzła Kędzierzyn-Koźle – po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia. Przy tym etapie realizacji robót zostanie zamknięty MOP Wysoka; wjazd i wyjazd z MOP-u Góra Św. Anny zostanie utrzymany.

Zakończenie prac na remontowanym odcinku autostrady A4 planowane jest w listopadzie br.

– Na odcinkach dojazdowych do odcinka prowadzonych robót oraz na całej długości remontowanego odcinka jezdni południowej w pasie rozdziału w odstępach 1 km będzie wystawiona woda dla podróżnych. Podczas prowadzenia prac będą występowały utrudnienia w postaci tymczasowej zmiany organizacji ruch oraz ograniczenia prędkości. Informacje przypominające o prowadzonym remoncie będą wyświetlane na tablicach zmiennej treści – zapowiadają drogowcy.

W następnych latach do remontu pójdą kolejne odcinki A4. W 2021 roku – węzeł Kędzierzyn-Koźle – granica woj. śląskiego (jezdnia południowa), a w 2022 roku – węzeł Kędzierzyn-Koźle – granica woj. śląskiego (jezdnia północna).

Źródło: GDDKiA/ telewizjarepublika.pl

PODZIEL SIĘ