Stypendia warte niemal 10 milionów złotych otrzymają̨ uczniowie szkół zawodowych na Dolnym Śląsku

Stypendia warte niemal 10 milionów złotych otrzymają̨ uczniowie szkół zawodowych na Dolnym Śląsku. Środki pochodzą̨ z budżetu województwa, budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Rynek pracy potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Mocną pozycję na starcie zapewnia solidnie zorganizowane szkolnictwo zawodowe, dlatego systematycznie wspieramy te placówki i ich uczniów. Jestem przekonany, że nasz program stypendialny pomoże podnosić́ kwalifikacje i będzie dodatkowo promował szkolnictwo zawodowe – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Celem pomocy stypendialnej jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja kształcenia zawodowego oferowanego przez dolnośląskie szkoły zawodowe wśród młodzieży. Dodatkowo służy budowaniu i umacnianiu kompetencji kluczowych na rynku pracy, a także mobilizowaniu do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Projekt wsparcia stypendialnego zaplanowany jest na 3 lata i w sumie obejmie 1800 uczniów. Każdy z nich otrzyma 450 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Dodatkowo stypendyści zobowiązani będą̨ do uczestniczenia w zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe – tzw. „Warsztatach dla stypendystów” – organizowanych przez Politechnikę̨ Wrocławską.

– O stypendium mogą̨ ubiegać́ się̨ uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Chcemy promować́ kształcenie zawodowe w regionie i dodatkowo mobilizować́ najlepszych – dodaje marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

Termin naboru wniosków w rozpoczynającym się̨ roku szkolnym to 1-30 września. Projekt realizowany będzie w latach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

PODZIEL SIĘ