Wrocław przystąpi do „Europejskiej Koalicji Miast Sprzeciwiających się Rasizmowi”

foto: twitter.com/SutrykJacek/media

Prezydent Jacek Sutryk został upoważniony do podpisania deklaracji akcesyjnej i działania w ramach podpisanego porozumienia, tym samym radni szczycili się, że Wrocław został pierwszym miastem w Polsce, które przystąpiło do Europejskiej Koalicji Miast Sprzeciwiających się Rasizmowi. Roczna składka członkowska wynosi 1 500 euro.

 

Wrocław nie ma problemu z rasizmem, pomimo to została przyjęta uchwała, która ma wspierać funkcjonariuszy publicznych, którzy mają troszczyć się będą o osoby z innych kręgów kulturowych. Michał Kurczewski (PiS) mówił o incydentalnych przypadkach naruszeń wolności osobistej, tym samym nie powinny być podstawą do rozważań nt. przystąpienia do „Europejskiej Koalicji Miast Sprzeciwiających się Rasizmowi”. – Przystępując do tej koalicji, możemy odnieść wrażenie, że Wrocław ma poważny problem z rasizmem, a czegoś takiego u nas nie ma. Uważamy, że jest to pójście za daleko, z tego względu, że nie obserwujemy, że jest to poważny problem we Wrocławiu.

Z kolei radny SLD Dominik Kłosowski boi się nocy kryształowej. –To nie jest tak, że tych przypadków nie ma, a rasizm jest zaraźliwy bardzo. Jeżeli nie będziemy o tym mówić możemy za jakiś czas obudzić się w innej rzeczywistości.

Bartek Ciążyński, doradca prezydenta ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii zapewnia, że w ten sposób władze miasta zyskają narzędzia które pomogą walczyć z rasizmem poprzez edukację, pomogą też zwalczać przestępstwa z nienawiści czy zapewniać równe szanse np. w zatrudnieniu oraz przyznawaniu mieszkań komunalnych.

W koalicji miast jest min. Berlin, Londyn, Bruksela, Paryż, Madryt i Barcelona. W sumie liczy ponad 100 miast. Teraz co dwa lata będziemy musiali raportować sposób realizacji dziesięciopunktowego planu działania:

  1. Większe wyczulenie na rasizm
  2. Ocena rasizmu i dyskryminacji oraz monitoring polityk miejskich
  3. Lepsze wsparcie dla ofiar rasizmu i dyskryminacji
  4. Większy udział i lepiej poinformowani mieszkańcy
  5. Miasto wspiera aktywnie równe szanse
  6. Miasto jako pracodawca gwarantujący równe szanse
  7. Sprawiedliwy dostęp do mieszkań
  8. Walka z rasizmem i dyskryminacją poprzez edukację
  9. Promowanie zróżnicowania kulturowego
  10. Przestępstwa z nienawiści i zarządzanie konfliktem
PODZIEL SIĘ