22 miliony złotych dla Wrocławia na modernizację pieców

Promesę wartą 22 miliony złotych na likwidację ponad 1200 pieców węglowych przekazał dziś Gminie Wrocław marszałek Cezary Przybylski. Pieniądze pochodzące z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego będą przeznaczone także na działania promocyjne i edukacyjne mieszkańców w celu poprawy ich świadomości ekologicznej..

Pieniądze trafią do gminy Wrocław w dwóch transzach. Pierwsza z nich, w wysokości 10,5 mln złotych, zostanie przeznaczona na modernizację systemów grzewczych 498 lokalów mieszkaniowych w 60 miejskich budynkach wielorodzinnych.

Inwestycja podzielona jest na 2 zadania:
• Zadanie 1 – Likwidacja pieców na paliwo stałe i elektrycznych podgrzewaczy do wody oraz budowa instalacji c.o. i c.w.u. podłączonej do miejskiej sieci ciepłowniczej – likwidacja 458 pieców,
• Zadanie 2 – Likwidacja pieców na paliwo stałe i elektrycznych podgrzewaczy do wody oraz budowa instalacji c.o. i c.w.u. z indywidualny źródłem ciepła – kotłem gazowym dwufunkcyjnym kondensacyjnym – likwidacja 163 pieców.

Projekt realizowany będzie w ciągu najbliższych 2 lat. Dodatkowo możliwe dzięki niemu  będzie przeszkolenie mieszkańców z zakresu użytkowania nowych pieców, a także działania promocyjne i akcja edukacyjna.

Do końca roku 2022 potrwa również modernizacja systemów grzewczych i likwidacja węglowych źródeł ciepła w ramach drugiej transzy wsparcia finansowego. Promesa w wysokości 11,3 mln złotych obejmuje:

• Likwidację 641 pieców na paliwo stałe i elektrycznych podgrzewaczy do wody oraz budowę instalacji c.o. i c.w.u. podłączonej do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach zarządzanych przez ZZK – roboty budowlano-montażowe
• Przeszkolenie mieszkańców z użytkowania zmodernizowanych systemów grzewczych
• Działania promocyjne w ramach Projektu w zakresie dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych
• Działania edukacyjne mające na celu poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców.

Łączna kwota wszystkich zadań realizowanych w ramach projektu wyniesie ponad 32 miliony złotych, z czego 22 miliony to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

PODZIEL SIĘ