Wiceminister B. Grodecki na Forum Schengen. „Strefa Schengen jest filarem integracji europejskiej”

ue.jpeg
Wiceminister Bartosz Grodecki wziął udział w posiedzeniu Forum Schengen, nowego gremium Komisji Europejskiej, zwołanego przez Ylvę Johansson, komisarza ds. wewnętrznych KE. Spotkanie, które odbyło się 30 listopada 2020 r. w formie wideokonferencji, miało na celu omówienie założeń przyszłej reformy strefy Schengen.

Ministrowie państw członkowskich jednogłośnie zgodzili się, że strefa Schengen jest filarem integracji europejskiej. Podkreślono jednak, że bardzo ważna jest także kontrola i bezpieczeństwo na granicach zewnętrznych. Należy zatem rozwijać współpracę policyjną i wymianę informacji pomiędzy organami ścigania państw członkowskich, m.in. poprzez wykorzystanie narzędzi IT i współdziałanie pomiędzy systemami.

Wiceminister Bartosz Grodecki wskazał na konieczność wyciągnięcia wniosków z pandemii COVID-19, które pomogłyby w zarządzeniu podczas sytuacji kryzysowej. Podkreślił, że potrzebne jest opracowanie katalogu środków, które skutecznie odpowiedzą na wyzwania związane z pandemią i pomogą ochronić strefę Schengen przed wprowadzeniem ograniczeń w podróżowaniu.

Zgodnie ze wstępnymi propozycjami, koncepcja poprawy funkcjonowania strefy Schengen obejmuje:

  • przedstawienie przez KE w 2021 roku strategii dotyczącej przyszłych działań,
  • ewentualne propozycje legislacyjne,
  • przygotowanie i wdrożenie programu współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, mającego pomóc w zakończeniu utrzymywanych kontroli na granicach wewnętrznych UE.

Źródło: Telewizja Republika

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ