Wody opadowe mają pomóc w walce z suszą. Lepsza retencja

Porozumienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Lasów Państwowych ma pomóc w lepszej retencji wody i przeciwdziałać suszy na terenach leśnych.

Porozumienie określa warunki współpracy w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego i zagospodarowania ich na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dotyczy wyłącznie nowych inwestycji.

Oba podmioty będą mogły każdorazowo oceniać i uzgadniać możliwości techniczne odprowadzania zgromadzonej wody oraz potencjalny wpływ tych działań na tereny leśne.

Budując drogę ekspresową S19 w województwie lubelskim, na odcinku od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin Rudnik, GDDKiA rozpoczęła już współpracę z Nadleśnictwem Lubartów w zakresie zagospodarowania wód opadowych.

la_670

– Proces budowy dróg szybkiego ruchu to skomplikowane i złożone przedsięwzięcie. Jako największy inwestor drogowy na realizację naszych inwestycji patrzymy szeroko. Udoskonalamy ten proces w każdym aspekcie. Ochrona środowiska naturalnego i poszukiwania korzystnych rozwiązań również dla terenów leśnych podczas budowy dróg jest możliwe. Podpisane dzisiaj porozumienie jest tego dowodem – stwierdził Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA.

Na etapie budowy tras powstaną specjalne zbiorniki i urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe. Dalej, po lesie rozprowadzi je system rowów z urządzeniami piętrzącymi i filtrującymi. Rolą leśników będzie dbałość o tę część systemu zlokalizowaną w lesie.

GDDKiA zobowiązuje się do systematycznego monitoringu i kontroli wymagań jakościowych odprowadzanej wody.

Źródło: Lasy Państwowe

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ