Paweł Przystawa: Prezydent Sutryk znany jest z tego, że tworzy wokół siebie magiczną bańkę

Paweł Marian Przystawa: Prezes Zarządu Okręgu Wrocławskiego Partii KORWIN:

Prezydent znany jest z tego, że tworzy wokół siebie magiczną bańkę i nie dopuszcza do siebie jakiejkolwiek krytyki, ba! Często nawet zadanie mu pytania kończy się odzywką, która nie przystoi sprawowanego urzędu

Gdy jako stowarzyszenie OTWARTY WROCŁAW  zorganizowaliśmy z r konferencję dotycząca coraz to większego zakorkowania Wrocławia i poparliśmy to badaniami firmy nawigacyjnej Tom Tom , jedną z większych na świecie zostaliśmy nazwani cytuje „ prymitywnymi populistami”. Ostatnio również w wywiadzie radiowym bez szacunku nazwał prezydent przedstawicieli Partii Zieloni „ chłopcami w krótkich spodenkach”.

Szanowni Państwo,

Niesłychana hipokryzja bije od Prezydenta, człowiek, który mówi głośno o równości, o tym ,że nie wolno dyskryminować nikogo z jakiegokolwiek powodu sam w niebagatelny  sposób to robi .

Gdy przed świętami na sesji Rady Miejskiej  prezydent apelował aby wszyscy włączyli się w prace dotyczące zatwierdzenie budżetu na nowy rok, Radny Robert Grzechnik złożył 11 poprawek i zadał pytanie, , jakie oszczędności będą poczynione i wykazane w budżecie na nowy rok szczególnie w obecnych czasach gdzie wpływy są znacząco ograniczone a ludzie tracą pracę.  Co na to Prezydent ?  Stwierdził, że nie będzie odpowiadał mu ponieważ nie odpowiada mu środowisko z którego radny się wywodzi. Jest to niedopuszczalne!

Szanowni Państwo,

I właśnie o formę i sposób w jakiś sposób prezydent się odnosi nam chodzi, nie  tutaj nie aby się żalić ale po to aby stanąć w obronie wszystkich obrażanych mieszkańców Wrocławia jak i różnych środowisk politycznych dlatego też składamy pismo do Prezydenta

Marta Czech: Konfederacja Korony Polskiej, Rzecznik Konfederacji:

Edwin Hubbel twierdził, że ,,Oscentacja jest flagą sygnałową hipokryzji”. Obawiamy się, że oscentacyjna bezpartyjność pana Jacka Sutryka może być taką właśnie flagą sygnałową hipokryzji. Mamy potrzebę te obawy rozwiać, dlatego zdecydowaliśmy się wystosować kilka zapytań do Prezydenta Wrocławia.

Nawiązują one do dwóch sprzecznych ze sobą wypowiedzi pana Sutryka. W jednej z nich pan Prezydent kreuje się na ,,wszechtolerancyjnego” i otwartego na wiele środowisk włodarza, w innej zaprzecza tymże deklaracjom, odmawiając odpowiedzi na merytoryczne uwagi radnego Roberta Grzechnika. Podpiera się przy tym dość prymitywną, arogancką argumentacją ad personam, za powód wykluczenia radnego Grzechnika z debaty publicznej podając niechęć do liderów trzech partii wchodzących w skład Konfederacji Wolność i Niepodległość. Takie zachowanie urąga powadze urzędu, jaki piastuje pan Jacek Sutryk. Wobec dwubiegunowości, jaka przejawia się w słowach, deklaracjach oraz czynach pana Prezydenta, kierujemy do niego poniższe pytania:

1.       Z racji sprzeczności w/w wypowiedzi – która z nich ilustruje Pańskie stanowisko jako bezpartyjnego Prezydenta stolicy Dolnego Śląska?

 

2.       Mając na uwadze art. 23. ustawy o samorządzie gminnym – dlaczego, wykluczając radnego Roberta Grzechnika z debaty publicznej, występuje Pan przeciwko prawu mieszkańców miasta Wrocławia do zgłaszania i przedstawiania organom gminy swoich postulatów?

 

3.       W jaki sposób, odmawiając radnemu Robertowi Grzechnikowi prawa do wypowiedzi, zamierza Pan wywiązywać się

z obowiązków, jakie nakłada na Pana art. 24. ust. 6. ustawy o samorządzie gminnym?

 

4.       Czy zamierza Pan wprowadzić segregację mieszkańców Wrocławia, uzależniając możliwość komunikacji z władzami miasta

od wyznawanych poglądów? Czy uważa się Pan za Prezydenta wszystkich wrocławian czy tylko niektórych?

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ