PANEL: Literackie narracje o mieście

literacka naracja.jpg

Czy miasto może stanowić inspirację literacką? Czy literatura ma moc kształtowania tożsamości mieszkańców?

Jak może wpływać na utożsamienie z miastem i regionem?

Pozytywny przykład takiego oddziaływania dają nam książki o Gdańsku, które publikowali Gunter Grass, Stefan Chwin i Paweł Huelle, pomagające przepracować lokalnej społeczności pewne zawiłości tożsamościowe, wynikające ze zmiennej przynależności państwowej ich miasta. Jakie powieści mogą mieć podobne znaczenie dla Wrocławia i dla całego Dolnego Śląska? Z zaproszonymi do dyskusji gośćmi zastanowimy się również nad kondycją tożsamości lokalnej w naszym regionie. Czy istnieją dolnoślązacy? Co ich łączy, a co dzieli?

Czym jest dziś „dolnośląskość”, a czym ma szansę być w przyszłości?

Udział wezmą:
▶ Wojciech Koryciński – pisarz, krytyk literacki
▶ Paweł Kubicki – socjolog miasta (Uniwersytet Jagielloński)
▶ Izolda Topp – regionalistka (Uniwersytet Wrocławski)
▶ Agnieszka Wolny-Hamkało – pisarka i publicystka

Moderacja:
▶ Bartosz Sadulski – dziennikarz kulturalny i poeta

21 kwietnia o godzinie 18:00

Tajne Komplety – Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław

 
źródło: https://www.facebook.com/events/575635962602822/
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ