Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przyszłość prawnej ochrony zwierząt w Polsce”,

prawa buli.jpg

Koło Naukowe Praw Zwierząt Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na swoją drugą Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Przyszłość prawnej ochrony zwierząt w Polsce”, która odbędzie się 28.04.2016 o godzinie 10.

28 kwietnia w godzinach 10:00 – 18:00

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, budynek A, ul. Uniwersytecka 22-26, sala 318A

Swój udział wraz z tematami wystąpień potwierdzili:
1. Dr Michał Rudy, Uniwersytet SWPS, radca prawny, Warszawa
„Potrzeba uchwalenia nowej ustawy o humanitarnej ochronie zwierząt?”
2. Dawid Karaś, student NSPZ 2,5 Uniwersytetu Wrocławskiego, Ekostraż
„Niech mają prawa – monitoring ścigania oraz karania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom”
3. Dr hab. Dorota Probucka, prof. UP w Krakowie,
„Negatywne konsekwencje nowej ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i doświadczalnych z dnia 10 stycznia 2015 r. „
4. Aleksandra Filipiuk, Żaneta Sztorc, Koło Naukowe Animaloterapii, Psychologia Uniwersytet Wrocławski
„Z działalności Koła Naukowe Animaloterapii”
5. Dr Martyna Słogocka, Fundacja Dwa + Cztery
„Instytucja czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w praktyce”
6. Inga Orłowska, Katarzyna Sotek, Fundacja Centaurus
„Minimalny wiek do użytkowania koni i psów w hodowlach”
7. Mateusz Łątkowski, adwokat, Poznań
„Prawne aspekty ochrony zwierząt w Polsce”
8. Dr nauk weterynaryjnych Piotr Listos, UP Lublin
„Prawne aspekty weterynaryjnej ochrony zwierząt”
9. Ewa Niemiec – doktoranckie studia nauk prawnych, I rok UWr
„Fabryki zwierząt – o prawnej regulacji hodowli psów i kotów rasowych”
10. Emiliana Morka – Zootechnika I rok studiów magisterskich stacjonarne Wydział
Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
„Zasadność eutanazji zwierząt”
11. Katarzyna Jankowska – administracja III rok licencjackie, stacjonarne, UWr
„Cyrk bez zwierząt”
12. Karolina Piech – prawo II rok jednolite magisterskie UWr, administracja I rok
studiów magisterskich UWr
„Religijny ubój zwierząt w prawie polskim”
13. Klaudia Wlaźlak – Zootechnika I rok studiów magisterskich stacjonarne Wydział
Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
„Prawo a dobrostan zwierząt utrzymywanych w ZOO”
14. Sara Szumska – III SSA1 UWr.
„Prawne i kulturowe aspekty wykorzystania zwierząt do celów rozrywkowych i sportowych”
15. Agnieszka Tęgowska, II SSA2 UWr.
„Działania gminy wobec bezdomnych zwierząt”
16. Adwokat Anna Chrobot, Przewodnicząca Koła Przyjaciół Czworonogów ORA Wrocław Ekostraż
„Etyczne i społeczne wyzwania dla adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie ochrony zwierząt”
17. Dr Łukasz Żukowski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr
„Prawne i etyczne problemy wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych”.
18. Aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, członek Stwowarzyszenia Otwarte Klatki Angelika Kimbort
„Postulat wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce”.
19. Tomasz Dziedziński, IV SSP Uniwersytet Wrocławski
„O tendencji zaostrzania sankcji karnych za czyny zabronione przeciwko zwierzętom na podstawie wyroków skazujących”
20. mgr Mateusz Radajewski, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr
„Konstytucja a prawa zwierząt”
21. Mgr Bartłomiej Jaworski, studia doktoranckich nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Administracyjnych
„Dyrektywa ptasia nie wystarczy a ptaki w Europie wciąż zagrożone”
22. Justyna Więcławek, doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŚ i członkini Koła Naukowego Praw Zwierząt
„Czy już teraz istnieje potrzeba nowelizacji nowej ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych?”
23. mgr Karolina Gil, doktorant na Uniwersytecie Śląskim
„Ochrona zwierząt gwarantowana przepisami konstytucji na przykładzie art. 20a GG”
24. mgr Michał Pindel
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
„Testowanie kosmetyków na zwierzętach w świetle unijnych regulacji dotyczących wykorzystywania zwierząt do badań naukowych. „
25. Klaudia Brończyk, IV rok administracji, I rok prawa, WPiA UŚ, Koło naukowe Praw Zwierząt UŚ
„Walki psów – śmierć w polskim podziemiu”
26. Julia Gerlich, II rok Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (Prawo oraz Politologia), UŚ
„Prawo łowieckie – nadużycie czy niezbędne odstępstwo od normy? Analiza teraźniejszości i wizja przyszłości.”
27. Klaudia Krzysztowska, Aleksandra Kowalska
III rok prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Praw Zwierząt UŚ
„Dobrostan zwierząt futerkowych w perspektywie nowelizacji ustawy”
28. Marlena Drapalska i Irena Kwiatkowska, 4 rok prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Praw Zwierząt
„Ochrona praw zwierząt w świetle orzecznictwa sądów polskich – od 1997 do dnia dzisiejszego”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj