Kornel Morawiecki – Alianci

315506_10150356028045190_1629498677_n.jpg

Amerykanów i Polaków łączy europejskie dziedzictwo wielkiej myśli i kultury. Łączy nas umiłowanie wolności.

77 lat temu my Polacy pierwsi stanęliśmy zbrojnie naprzeciw faszystowskich Niemiec i ówcześnie sprzymierzonej z nimi sowieckiej Rosji. W niemieckich planach Polski miało nie być. Każdego dnia sześcioletniej wojny okupanci mordowali 3 tys. polskich obywateli.

Dopiero konflikt niemiecko – sowiecki dał nam szansę istnienia. Rosjanie wspólnie z aliantami pokonali Niemców, ale za zgodą Zachodu zniewolili Polskę.

Po kilkudziesięciu latach wstaliśmy z kolan w zrywie Solidarności. Odzyskaliśmy niepodległość i daliśmy impuls wolności narodom Wschodniej Europy. Upadł komunizm, rozpadł się Związek Sowiecki i świat stał się bezpieczniejszy.

Położenie Polski i nasza trudna historia nakłada na nas obowiązek jednania Zachodu ze Wschodem. Jesteśmy krajem o ugruntowanej demokracji. Zmiana władzy ma u nas miejsce w wyniku demokratycznych wyborów. Rządzą ci, którzy zyskali społeczne poparcie potwierdzone kartką do głosowania.

Obecny spór wewnętrzny między władzami ustawodawczą i wykonawczą z jednej strony, a władzą sądowniczą wynika z tego, że nasza konstytucja nie rozdziela w sposób wyraźny zakresu działania tych władz. Jest to spór kompetencyjny. Problemem jest też to, że środowisko sędziowskie nie zostało rozliczone z dawnej współpracy z komunistycznym reżimem i niektórzy przedstawiciele władzy sądowniczej podejmują działania polityczne. Jednak dochodzimy stopniowo do rozwiązania tego sporu w sposób demokratyczny, zgodny z wolą większości społeczeństwa.

Szanownych reprezentantów wielkiej demokracji amerykańskiej chcę zapewnić o naszym silnym polskim przywiązaniu do rządów prawa i demokracji. Jak państwo dobrze wiecie, rządy takie wymagają kompromisu. W Polsce ten proces uciera się w Sejmie, w coraz bardziej pluralistycznych mediach, w pokojowych ulicznych demonstracjach.

Z państwa strony, ze strony naszych zachodnich przyjaciół liczymy na zrozumienie i moralne wsparcie przejawów naszej narodowej dumy i niezależności.

Z życzeniami naszej wspólnej sojuszniczej pracy nad budową szczęśliwszej, bezpieczniejszej przyszłości dla naszych narodów i dla świata.

źródło: hazeta Obywatelska

h

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ