KONKURS LITERACKI

julusz sowacki.jpg

Redakcja dwutygodnika „Obywatelska” we Wrocławiu ogłasza drugi konkurs literacki na zestaw wierszy, opowiadanie oraz artykuł publicystyczny dla młodego pokolenia poetów, prozaików i publicystów przed debiutem książkowym.

REGULAMIN

a)  Konkurs obejmuje uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów do 26 roku życia.

b)  Należy nadesłać zestaw 5 wierszy. Teksty razem nie mogą przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu.

c)  Należy nadesłać zestaw 3 opowiadań, nie przekraczając 9 stron znormalizowanego maszynopisu.

d)  Należy nadesłać 3 artykuły publicystyczne nieprzekraczające 6 stron znormalizowanego maszynopisu.

e)  Każdy tekst poetycki, prozatorski i publicystyczny należy opatrzyć odpowiednim godłem. Jeśli ten sam autor przesyła równocześnie wiersze, poezję lub publicystykę, powinien oznaczyć je tym samym godłem.

f)   Tematyka wierszy niczym nieograniczona. Mile widziane realia losu polskiego. Tematyka opowiadań i publicystyki winna obrazować stan aktualnej rzeczywistości.

g)  W osobnej, zaklejonej kopercie podpisanej tym samym godłem, co teksty, należy dołączyć dane personalne, imię i nazwisko autora, adres, telefon, email, nazwę i adres szkoły lub placówki naukowej oraz krótką biografię twórczą, czas i miejsce debiutu.

h)  Na konkurs jedna osoba może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy, opowiadań, artykułów publicystycznych. Na kopercie z pracami należy nazwać formę twórczą, np. poezja, opowiadania, publicystyka.

i)   Prace należy nadsyłać na adres:

Redakcja dwutygodnika „Obywatelska”, 50-324 Wrocław, ul. Barlickiego 28

j)   Termin nadsyłania prac mija z dniem 15.06. 2016 r. O dacie wysłania decyduje pieczątka pocztowa.

k)  Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody w każdej z dziedzin:

•    Pierwsza nagroda w wysokości 500 zł.

•    Druga nagroda w wysokości: 200 zł.

•    Trzecia nagroda w wysokości: 100 zł.

•    Wyróżnienia książkowe.

•    Roczna prenumerata dwutygodnika „Obywatelska”.

Jury pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego ze względu na poziom prac może dokonać innego podziału nagród, a wyniki konkursu ogłosi do 15 października 2016 r. Laureaci zostaną zaproszeni na specjalne spotkanie we Wrocławiu, w trakcie którego zostaną wręczone nagrody, odbędzie się prezentacja nagrodzonych tekstów, a także dyskusja o wartościach poetyckich i dziennikarskich prezentowanych przez nowe pokolenie twórców. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani pobytu we Wrocławiu. Najciekawsi autorzy zostaną zaproszeni do BRACTWA MŁODYCH TWÓRCÓW(BMT) przy Redakcji dwutygodnika Obywatelska, a ich nagrodzone prace będą sukcesywnie publikowane. Organizatorzy nie wykluczają publikacji specjalnej książki z nagrodzonymi tekstami literackimi.

 

źródło: gazeta Obywatelska

http://nowa.gazetaobywatelska.info/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj