Milion zł na filmy dokumentalne o tematyce patriotycznej

bitwa o anglie.jpg

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił konkurs na filmy dokumentalne o tematyce niepodległościowej. O dotację w wysokości 1 mln zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Jest to dziesięć razy więcej niż w ubiegłym roku.

Według Jana Józefa Kasprzyka, p.o. szefa urzędu ds. Kombatantów, państwo ma obowiązek prowadzenia polityki pamięci. Stąd wsparcie dla filmów, które będą dokumentować okres walk o niepodległą i suwerenną Polskę, upowszechniać tradycję narodową i pielęgnować polskość.

Kasprzyk ma nadzieję, że zgłoszone do konkursu projekty obejmować będą nie tylko filmy dokumentalne, ale i notacje filmowe. Archiwizowanie wspomnień weteranów i osób dotkniętych przez wojnę i okres powojenny jest bardzo ważne, gdyż z każdym rokiem jest coraz mniej ludzi, którzy pamiętają te wydarzenia.

Aby otrzymać dotację, należy złożyć stosowne dokumenty, potwierdzające status prawny uprawniający do brania udziału w konkursie. Podmioty ubiegające się o finansowanie muszą również dostarczyć scenariusz filmu. W razie projektu zrealizowania notacji filmowej należy przedłożyć biogramy weteranów. Termin składania ofert upływa 16 maja br. Projekty zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od tej daty. Zwycięzców wybierze szef urzędu po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. Kryterium będzie m.in. zgodność projektu z zakresem tematycznym konkursu. Zgodnie z wymogami technicznymi filmy muszą zostać wykonane w technice cyfrowej i w polskiej wersji językowej. Termin oddania gotowego produktu upłynie 30 listopada br.

źródło: online.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ