Znamy zarys programu partii K. Morawieciego: Wolni i Solidarni

Kornel sejm.jpg

Tworzymy ugrupowanie polityczne pod nazwą „Wolni i Solidarni”, którego celem jest przebudowa ustroju Polski w duchu solidaryzmu.

Naszym projektem ideowym, społecznym i politycznym jest Najjaśniejsza Rzeczpospolita Solidarna. Chcemy, by centralne w niej miejsce zajmował samorealizujący się obywatel. Wolność rozumiemy jako swobodę wielorakich, odpowiedzialnych działań w przestrzeni publicznej.

Polityka

Politykę określamy jako formę aktywności ludzkiej budującą zaufanie, tworzącą warunki do zachowania i poprawy zasad życia. Za istotę polityki uznajemy rozwiązywanie konfliktów, kompromis, godzenie sprzecznych poglądów i konkurencyjnych interesów. Nie godzimy się na rozrywanie kraju na wrogie sobie ugrupowania polityczne i społeczne.

Uważamy, że polityka nie może być uprawiana jako nierozwiązywalny konflikt, jako walka grup i koterii o władzę, o sposób rządzenia, o dobra materialne, o wpływy. Polityka, która zamiast współpracy, jest walką o wszystko ze wszystkimi, jest wyniszczającą naród i państwo rebelią w sferze wartości.

Wspólnota

Chcemy promować wspólnotowość, poszanowanie drugiej osoby, samoorganizację, świadomość wspólnego dobra, wzajemną pomoc, odpowiedzialność, dobroczynność, szukanie pozytywnych rozwiązań w sprawach ważnych dla Polski.

 

Popieramy coraz szerszy udział obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych w skali kraju i w skali lokalnej, szczególnie w zakresie dostępu do informacji, przedsiębiorczości, zaspokojenia potrzeb w dziedzinach: ochrony zdrowia, oświaty, zdobycia kwalifikacji, zatrudnienia i rozwoju osobowości.

 

Zamierzamy wdrażać m.in.:

–   płatne kształcenie się jako nową formę pracy,

–   podatek od wielkiego kapitału,

–   własność pracowniczą,

–   samorząd gospodarczy,

–   wynagradzanie matek wychowujących dzieci.

 

Chcemy pracować dla Polski, bo wierzymy w sens naszego życia, w sens narodowego trwania. Nad nami jest Ojczyzna, nasz wspólny dom, Państwo. Rodzimy się, wzrastamy i przemijamy nie tylko dla siebie, nade wszystko dla innych, z nadzieją pozostawienia po sobie lepszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

g

żródło: gazeta Obywatelska

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ