Wrocław docenił działaczy podziemia antykomunistycznego w latach 1956-1989!

piekowski3.jpg

Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 19 maja 2016 r. została przyjęta uchwała zmieniająca uchwałę Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego – druk nr 562/16, która poszerza katalog osób uprawnionych do darmowych przejazdów MPK. Oprócz kombatantów i weteranów pojawiają się w uchwale osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej (w latach 1956-1989). Choć liczba uprawnionych jest relatywnie niewielka, ponieważ ilość osób gotowych do 1989 r. ponieść potencjalny koszt działalności antykomunistycznej nie była summa sumarum zbyt wielka, jednak intencja zawarta w uzasadnieniu jest godna najwyższego szacunku.

W uzasadnieniu można przeczytać: „celem nadrzędnym [dzisiejszej uchwały] jest budowanie wartości patriotycznych” i dalej: „wymienione grupy osób uprawnionych to patrioci, ludzie honoru, dumni z bycia Polakami, którzy swoim przykładem mogą uczyć jak należy szanować Ojczyznę, godło i flagę. Wartości jakimi się kierują są godne naśladowania”.

Aby skorzystać z możliwości darmowych przejazdów osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej (w latach 1956-1989) muszą wystąpić o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dziennik Ustaw RP z 20 maja 2015 r., poz. 693).

Osoba ubiegająca się o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej bądź osoby represjonowanej musi wystąpić do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z wnioskiem o wydanie decyzji, że spełnia warunki określone w art. 4 ustawy o działaczach opozycji z 20 III 2015 r. Jedno zaświadczenie Prezesa IPN potwierdza, że nie było się przed 1989 r. pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa a drugie potwierdza i opisuje działalność antykomunistyczną lub represje typu internowanie, czy uwięzienie. Po uzyskaniu stosownych decyzji Prezesa IPN należy wystąpić z kolei do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wnioskiem o potwierdzenie statusu działacza opozycji/osoby represjonowanej. Z obowiązku uzyskania decyzji Prezesa IPN są zwolnione osoby posiadające Krzyż Wolności i Solidarności wraz ze stosownymi dokumentami.

Warto docenić fakt, że za uchwałą głosowali wszyscy Radni.

autor: Robert Pieńkowski, radny Rady Miejskiej Wrocławia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj