Wrocławski Ruch Obywatelski pisze do Dutkiewicza ws. taryfy biletowej

rocg.jpg

Szanowny Panie Prezydencie,

uprzejmie dziękujemy za odpowiedź w formie pisma WTR-O.7030.5.4.2016. Równocześnie chcielibyśmy, aby ten istotny temat nie utknął w martwym punkcie, stąd kolejne pismo z naszej strony.

 Już cztery lata temu jeden z obecnych członków naszego stowarzyszenia sygnalizował potrzebę zmiany w zakresie taryfy biletowej, polegającej na połączeniu biletów jednorazowych i czasowych oraz na likwidacji taryfy pospiesznej (wysłane zostało pismo do Wydziału Transportu oraz do radców miejskich, sygnatura odpowiedzi na to pismo: WTR-O.7030.437.2012.EB). W naszym rozumieniu cztery lata to wystarczający okres na dokładne przeanalizowanie zagadnienia wraz z dalszymi krokami, takimi jak przedstawienie Radzie Miejskiej do uchwalenia i wdrożenie. W związku z tym prosimy o informację dlaczego przez cztery lata temat nie został podjęty i w jakim terminie zamierzają Państwo się nim zainteresować, a także kiedy można spodziewać się realizacji wspomnianych ułatwień dla pasażerów.

 Chcemy zauważyć, że brak skarg na niesprawiedliwe ukaranie za brak bagażu nie dziwi – ponieważ takie kary nie są wystawiane. Kontrolerzy nie posiadają miarek do mierzenia wielkości bagażu i nie wystawiają opłat dodatkowych. Chcemy wskazać, że zwykła walizka z rzeczami osobistymi często przekracza wymiary określone przepisami, natomiast pasażerowie niezwykle rzadko kupują bilety na bagaż (liczba biletów miesięcznych na bagaż jest pomijalna).  Z tego względu jest to przepis martwy, który należy jak najszybciej skreślić.

 Panie Prezydencie, jednej z naszych członków już cztery lata temu wykazywał potrzebę wprowadzenia biletów rocznych i półrocznych (sygnatura odpowiedzi na jego pismo: WTR-O.7030.437.2012.EB). Prosimy o wyjaśnienie dlaczego przez cztery lata sprawa ta nie została wnikliwie przeanalizowana?

Równocześnie chcemy zaprotestować przeciwko stwierdzeniom, które naszym zdaniem nie są prawdziwe. Po pierwsze – utworzono bilety miesięczne na bagaż, które sprzedały się w 2015 roku w liczbie 32 sztuk, utrzymywana jest sprzedaż biletów 60-dniowych na okaziciela, które w sumie sprzedały się w liczbie 7 sztuk. W związku z tym nie ma technicznej przeszkody dla uruchomienia sprzedaży biletów 180- i 365-dniowych. Po drugie – dość wysoka sprzedaż biletów semestralnych (z których 10% to bilety normalne) pokazuje, że istnieje zapotrzebowanie na bilety długoterminowe. Choć cena biletów jest dość wysoka, znajdują one nabywców. Po trzecie – wysoka cena biletu 365-dniowego rekompensowana jest poprzez wyższy komfort użytkowania (przez rok nie trzeba się martwić o zakup biletu), a także oszczędności w stosunku do biletów okresowych o krótszym czasie obowiązywania. W efekcie mieszkaniec chętniej korzysta z komunikacji zbiorowej, co przekłada się na zmniejszenie korków i poprawę jakości życia mieszkańców. Po czwarte – pasażerowie sami zweryfikują poprzez zakupy, czy bilety 365- i 180 dniowe są potrzebne, czy też nie. Po piąte – „troska” o nieprzewidziane sytuacje losowe w życiu pasażera nie należy do obowiązków urzędników. Pasażer, wybierając taki bilet, zakłada że będzie z niego w tym czasie korzystać, a sytuacje losowe, jako nieprzewidywalne, nie powinny być czynnikiem zabraniającym pasażerom wyboru wygodnego biletu. Po szóste – oferta ta jest korzystna dla osób mieszkających cały czas we Wrocławiu, nie zmieniających miejsca zamieszkania, także dla osób ubogich. Po siódme – bilet roczny jest już sprzedawany, choć nie jest on dostępny w powszechnej ofercie dla mieszkańców, jest on skierowany wyłącznie do określonych podmiotów (np. placówek szkolnych).

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne podjęcie tematu i wdrożenie biletów 365- i 180-dniowych jak najszybciej, dla poprawy jakości transportu publicznego w mieście.

Dodatkowo prosimy o wprowadzenie dwóch rzeczy:

 Bonifikata dla osób kupujących kolejny raz bilet okresowy. Mogłaby ona przyjąć formę jednego bonusu dla drugiego i kolejnego biletu okresowego (np. 10%). Działanie to zachęci do zachowywania ciągłości w zakupie biletów okresowych, co przyczyni się do wzrostu ich sprzedaży.

Stworzenie dogodnego systemu zakupów grupowych, tak aby np. większe zakłady pracy mogły kupować bilety okresowe w dużych ilościach, po niższej cenie, które następnie byłyby dystrybuowane wśród pracowników. Takie działanie pozwoliłoby na zwiększenie liczby pasażerów komunikacji zbiorowej, co przełoży się na spadek liczby samochodów osobowych.

 

Z poważaniem,

 

Patryk Wrona

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ