WPT zawiadamia prokuraturę. Sprzęt należący do poznańskiego przedsiębiorcy znalazł się w miejskiej spółce? [TYLKO U NAS]

WPT.jpg

Przez kilka miesięcy m.in. Urząd Skarbowy, poszukiwał sprzętu wartego 10 mln zł, który na potrzeby wyposażenia serwerowni w Poznaniu kupiła spółka TOP Marka S.A. Jak wynika z przeprowadzonej kontroli – wszystkie drogi prowadzą do Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.

Wrocławski Park Technologiczny S.A. to spółka, której większościowym akcjonariuszem jest gmina Wrocław.  Od 2007 roku realizuje projekt pn. „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do INNOPOLIS Wrocław” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

-Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 182,73 mln zł, z której to kwoty ponad 64% stanowi koszt wybudowania 5 budynków biurowo-laboratoryjnych i technologicznych kompleksu INNOPOLIS Wrocław tj.: ALFA, DELTA, OMEGA, LAMBDA oraz SIGMA o sumarycznej powierzchni całkowitej 34 000 m2 – czytamy na stronie internetowej WPT.

W ubiegłym roku WPT zorganizował przetarg na dostawę wyposażenia do centrum modelowania oraz usług hostingowych i kolokacyjnych w budynku OMEGA przy ul. Duńskiej 7 we Wrocławiu. Informacje na temat przetargu dostępne są tutaj: http://www.technologpark.pl/pl/wpt-slash-18-slash-2015

W przetargu, którego wartość oszacowano na ponad 2,5 mln zł (bez VAT) wzięła udział tylko jedna firma – Biprogeo Sp. z o.o., która wcześniej realizowała projekt serwerowni dla firmy TOP Marka z Poznania.

Dotarliśmy do dokumentacji opracowanej przez Urząd Skarbowy Poznań-Wilda. Wynika z niej, że z niewiadomych przyczyn sprzęt z TOP Marki miał trafić właśnie na ul. Duńską 7 we Wrocławiu czyli do wspomnianego budynku OMEGA. Władze TOP Marki zapewniały, że sprzęt ma trafić we właściwe miejsce czyli do Poznania (po wcześniejszym magazynowaniu w Warszawie i Krakowie), ale nadzór nad nim powierzono wrocławskiej firmie Newind Sp. z o.o. – podwykonawcy serwerowni.

Firma Newind również zarejestrowana jest na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego – w budynku SIGMA przy ul. Duńskiej 11. Potrzebę transportu sprzętu do Wrocławia na ul. Duńską 7 pierwotnie tłumaczono właśnie bliskością firmy, której powierzono opiekę nad sprzętem.

Urząd zasugerował również TOP Marce, że sprzęt kupiony na potrzeby serwerowni w Poznaniu, najprawdopodobniej ma być zainstalowany w innym miejscu, co jest sprzeczne m.in. z „warunkami przechowywania” czyli umową jaką TOP Marka zawarła z wrocławskim przedsiębiorcą. W dokumentacji opracowanej przez skarbówkę, nie ma jednak nic na temat organizowanego przez WPT przetargu ani o możliwej próbie sprzedaży tego sprzętu innej firmie.

Newind i Biprogeo spotykają się również przy wielu innych projektach m.in. pracowały przy budowie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych w Data Techno Park Sp. z o.o. Często startują obok siebie w konkursach organizowanych przez Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc.  Także i przy projekcie serwerowni w budynku OMEGA dla WPT. Ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu pn. „Roboty budowlane dostawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA dla Centrum Modelowania oraz Usług Hostingowych i Kolokacyjnych” dowiadujemy się bowiem, że projekt wykonawczy został opracowany właśnie przez firmę Newind Sp. zo.o.”.

Park (NIE)winny?

Chcieliśmy się spotkać z władzami Wrocławskiego Parku Technologicznego i przedstawić cały zebrany w tej sprawie materiał. Władze WPT na początku były zainteresowane, ale w ostatniej chwili spotkanie odwołano uznając, że nie ma ono sensu. Spółka na podstawie pytań, które przesłaliśmy, zdecydowała się na złożenie zawiadomienia do prokuratury rejonowej we Wrocławiu. Czynności przygotowawcze w sprawie „doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę WPT S.A.” prowadził komisariat policji Wrocław-Fabryczna.

-Zakupiony sprzęt stanowić będzie wyposażenie dużego ośrodka przetwarzania danych, który zamierzamy wkrótce uruchomić w jednym z naszych budynków. Sprzęt ten ma zapewnić przesył danych z dużą prędkością, wysoką dostępność usług poprzez redundancję mediów (zasilania, chłodzenia i łącz telekomunikacyjnych) oraz optymalne warunki środowiskowe dla pracujących w nim serwerów. Ośrodek ten zamierza świadczyć usługi hostingu, kolokacji oraz usługi z zakresu cloud computing – mówi nam Barbara Bednarek-Małecka, rzecznik prasowy WPT.  – Postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia przeprowadziliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja przetargowa jest jawna i każdy może się z nią zapoznać – zapewnia.

Park potwierdził nam również, że modele sprzętu wymienione w kontroli, jaką przeprowadzał Urząd Skarbowy Poznań-Wilda, zostały zamówione przez WPT.

Oprócz niego zamówiliśmy też inne elementy wyposażenia Centrum Modelowania oraz Usług Hostingowych i Kolokacyjnych – mówi nam Barbara Bednarek-Małecka, ale nie wymienia, o jakie dokładnie elementy chodzi.

Skontaktowaliśmy się również z władzami firmy TOP Marka, ale jak dotąd nie otrzymaliśmy oficjalnego komentarza. W rozmowie telefonicznej spółka zapewniła nas, że dołoży wszelkich starań, aby odzyskać swój sprzęt i wrócić do realizacji projektu. Ma także zamiar złożyć w tej sprawie stosowne zawiadomienia.

Z kolei dr Krystian Mieszkała, miejski radny, zapowiada, że złoży w tej sprawie interpelację:

Mam nadzieję, że zarząd spółki Wrocławski Park Technologiczny S.A. dokładnie przyjrzy się we własnym zakresie także przeprowadzonemu postępowaniu przetargowemu – mówi nam dr Krystian Mieszkała . – Cała sprawa bulwersuje i po prostu nie powinna mieć miejsca.  Wokół inwestycji powstaje dużo znaków zapytania. Warto, aby opinia publiczna poznała szczegóły projektu  – dodaje.

Dlaczego WPT zdecydował się w takim razie na złożenie zawiadomienia do prokuratury na podstawie ogólnych pytań zadanych przez dziennikarza, a nie chciał ustosunkować się bezpośrednio do całego zebranego przez nas materiału?

 Moim zdaniem, Park złożył zawiadomienie do prokuratury, ponieważ sprzęt zakupiono ze środków unijnych. Składając zawiadomienie na spółkę, która wygrała przetarg WPT chce pokazać, że ma czyste ręce – mówi nasz informator.

Firma Biprogeo nie odpowiedziała na nasze pytania przesłane drogą elektroniczną. Nie udało nam się oficjalnie potwierdzić, w jaki sposób weszła w posiadanie sprzętu, który sprzedała do Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Podrobiony prezes?

Z informacji uzyskanych przez nas nieoficjalnie wynika, że osoba, która podawała się za prezesa firmy TOP Marka (choć formalnie nim nie była ani nie miała żadnych uprawnień do bycia pełnomocnikiem czy reprezentantem firmy), „sprzedała” należący do TOP Marki sprzęt zaprzyjaźnionemu przedsiębiorcy, a on kolejnej firmie.  Nasz informator wskazuje przy tym na sprawy związane z podatkiem VAT.

Osoba, która podawała się za prezesa TOP Marki według Sądu Okręgowego w Poznaniu X Wydział Gospodarczy Odwoławczy, nie mogła nim być ponieważ nie doszło do ważnego walnego zgromadzenia, na którym rzekomo miał zostać powołany.

A ponieważ nadzór nad sprzętem kupionym na potrzeby wyposażenia serwerowni w Poznaniu miała wrocławska firma Newind, postanowiliśmy zapytać jej prezesa, Dariusza Gajewskiego, czy w relacjach z firmą TOP Marka, Newind podpisywał umowy ze wspomnianą osobą, podającą się za prezesa firmy.

Dariusz Gajewski odpowiedział, że ma podstawy sądzić, że wskazana przez nas osoba jest prezesem zarządu firmy TOP Marka, bo kwestie reprezentacji spółki „badał przy okazji jednego z postępowań kontrolnych Urząd Skarbowy” i „nie znalazł żadnych powodów dla których należałoby w nią wątpić”.

Część naszych pytań została uznana za tajemnicę handlową spółki Newind.

Uchylimy się od odpowiedzi na te pytania również dlatego, że nie potrafimy dostrzec, jaką korzyść odnieść mogłaby spółka z podania tych informacji prasie – napisał nam Dariusz Gajewski.

Takie podejście nas nie dziwi. Właściciele spółek są bowiem prawnie zobowiązani do dbania o ich interesy, podczas gdy dziennikarze dbają o interes społeczeństwa.

Autor: Magda Groń, kontakt: magda.wds@spoko.pl

Czytaj również:

Spółka informatyczna szkoliła urzędników, jak przeprowadzać przetargi. Potem sama brała w nich udział

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj