Panel ekspercki ws. promocji praw podstawowych w EU

ujazdo.jpg

Z inicjatywy Kazimierza Ujazdowskiego w Parlamencie Europejskim spotkają się eksperci, doradcy i politycy by przedyskutować pomysł wprowadzenia mechanizmu kontroli demokracji w państwach członkowskich UE. Z inicjatywą nowego mechanizmu, w myśl którego Komisja Europejska i europejscy eksperci mieliby regularnie oceniać poziom demokracji i praw podstawowych w państwach członkowskich UE wyszła niedawno grupa europejskich liberałów. Poseł Kazimierz Ujazdowski w trakcie prac nad dokumentem przedstawił alternatywne sposoby promocji praw podstawowych w zgodzie z suwerennością państw członkowskich.

 W Parlamencie Europejskim trwają intensywne prace nad projektem mechanizmu, w którym państwa członkowskie UE podlegałyby kontroli wspólnoty w dziedzinie demokracji, praworządności i praw podstawowych. Projekt autorstwa europejskich liberałów (ALDE) budzi zasadnicze zastrzeżenia natury prawnej i politycznej. Zdaniem K. Ujazdowskiego propozycji ALDE brak podstaw prawnych, które miałyby umocowanie w traktatach.

          – Porozumienie międzyinstytucjonalne, które proponuje autorka projektu, holenderska poseł Sophy in ‘t Veld, jest przewidziane w traktatach by ułatwić współpracę między Parlamentem Europejskim a Radą UE i Komisją Europejską. W żadnym razie jednak porozumienie międzyinstytucjonalne nie może dawać UE nowych kompetencji i ustanawiać nowych obowiązków wobec państw. To, co jest możliwe to partnerski dialog miedzy państwami ws. promocji praw podstawowych – mówi w-ce przewodniczący komisji ds. konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego.

 

Z kolei kryteria oceny takich dziedzin państwa jak wymiar sądownictwa, system edukacji czy prawo cywilne miałyby – wedle pomysłu liberałów – być definiowane przez bliżej niesprecyzowane grono „niezależnych ekspertów”.

          – To generuje duże pole do nadużyć – ocenia K. Ujazdowski – a kryteria stworzone w niejasnych warunkach będą kwestionowane przez państwa, które słabo wypadną w ocenie – dodaje.

         

Nowy mechanizm w projektowanym kształcie może wprowadzić daleko idące zmiany w relacjach między instytucjami UE a państwami członkowskimi. To ważna decyzja i nie może być wprowadzana szybko i na siłę. Spotkanie jest zaplanowane w ten sposób, aby pogłębić namysł i przemyśleć pozytywne rozwiązania. Odbędzie się jutro tj. w czwartek, 2 czerwca 2016 r. na zaproszenie Kazimierza Ujazdowskiego i Marka Jurka we współpracy z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Udział w wysłuchaniu publicznym potwierdzili najlepsi eksperci prawa europejskiego, m. in. prof. Cezary Mik (UKSW).

 

Zagadnienia planowanego wysłuchania publicznego:

 • Czy istniejące instrumenty i procesy służące do zapewnienia pełnego i prawidłowego stosowania podstawowych zasad i wartości traktatowych są nieskuteczne
  i niewystarczające?
 • Czy Unia ma kompetencje do ustanowienia Paktu na rzecz demokracji, praworządności
  i praw podstawowych?
 • Czy tego rodzaju Pakt może być zawarty na podstawie porozumienia międzyinstytucjonalnego,
  o którym mowa w art. 295 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
 • Jakie konsekwencje dla państw członkowskich pociągnie za sobą wprowadzenie tego paktu?
 • Czy projekt mechanizmu kontroli praworządności jest zgodny z suwerennością państw członkowskich?
 • Czy istnieją alternatywne sposoby promocji praw pustawych opierające się na zaufaniu do państw członkowskich i ich dorobku konstytucyjnego?

 

Zaproszeni eksperci:

 

Joanna Banasiuk – Wiceprezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, reprezentuje Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w polskim komitecie krajowym Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej “Jeden z nas”.

 

Marek Jurek – poseł do Parlamentu Europejskiego, absolwent Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu. W latach 1995-2001 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, przez pierwszy rok jako jej przewodniczący, a potem jako członek. W latach 2005-2007 był Marszałkiem Sejmu.

 

Agnieszka Kowalska – od 2006 r. pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, najpierw jako ekspert ds. instytucji UE, od 2008 r. – naczelnik wydziału, a od 2014 r. na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Polityki Europejskiej nadzorującym problematykę politycznego i instytucjonalnego rozwoju Unii Europejskiej.

 

Cezary Mik – profesor zwyczajny nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a od 2012 prorektor ds. nauki i rozwoju tej uczelni. Od 2006 roku zasiada w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest ekspertem Biura Analiz Sejmowych, członkiem Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego oraz Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk.

 

Kazimierz Michał Ujazdowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2004-2005 był wicemarszałkiem Sejmu. Dwukrotnie, w latach 2000-2001 oraz 2005-2007, sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ