Prokuratura rozlicza afery i skandale poprzedniej ekipy. LISTA ŚLEDZTW

PO.jpg

Kilka śledztw już zostało wszczętych, a kolejne zawiadomienia o nieprawidłowościach popełnionych przez ekipę PO-PSL są analizowane w ramach postępowań sprawdzających. Większość spraw prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Tam też portal niezalezna.pl dowiedział się czego dotyczą poszczególne śledztwa. 

Po audycie dokonanym przez członków obecnego rządu Beaty Szydło w poszczególnych resortach i odkryciu porażających nieprawidłowości do jakich doszło podczas kadencji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, sporządzono dziesiątki zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Skala nieprawidłowości jest gigantyczna.

Ponieważ każdy z szefów resortów samodzielnie decydował o zawiadomieniu wymiaru sprawiedliwości o nadużyciach, postanowiliśmy sprawdzić iloma skandalami ekipy PO-PSL już zajmuje się prokuratura.

Jak poinformował portal niezalezna.pl prokurator Michał Dziekański, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, „w okresie od 18 listopada 2015 r. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz podległych prokuratur rejonowych ze strony ministerstwa oraz innych centralnych i naczelnych organów administracji publicznej, a także służb specjalnych i Komendy Głównej Policji” wpłynęło kilkadziesiąt zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw.

W przypadku niektórych już zapadły decyzje o wszczęciu śledztw, wszystkie są prowadzone „w sprawie”, czyli dotychczas nikomu nie postawiono zarzutów. Natomiast część materiałów nadal jest analizowana.

ŚLEDZTWA WSZCZĘTE:

Z zawiadomienia Kancelarii Prezydenta
– w sprawie przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy publicznych oraz przywłaszczenia rzeczy ruchomych z Rezydencji Prezydenckiej w Klarysewie tj. o przestępstwa z art. 231 § 1 kk, 271 § 1 kk i 284 § 1 kk

 Z zawiadomienia Ministerstwo Sprawiedliwości
– w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych wskutek bezpodstawnego wydatkowania środków publicznych przy wykonywaniu zamówienia „Wdrożenie usług informatycznych w systemie informatycznym” tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk

– w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych przy udzielaniu pożyczki mieszkaniowej tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk

Z zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Ministerstwo Zdrowia
– w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przy realizacji zamówienia za zakup sprzętu komputerowego oraz ujawnienia  na nim nielegalnego oprogramowania tj. o przestępstwa z art. 286 § 1 kk i 278 § 2 kk

Z zawiadomienia Ministerstwa Obrony Narodowej
– w sprawie ujawnienia przez funkcjonariuszy SKW informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes MON, SKW i Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO tj. o przestępstwo z art. 266 § 2 kk

– w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków określonych w ustawie z 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych przez funkcjonariuszy publicznych tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk

Z zawiadomienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego
– w sprawie przekroczenia uprawnień przez dyrektora Departamentu Operacyjno-Śledczego CBA tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk (sprawa niejawna)

Z zawiadomienia Komendy Głównej Policji
– przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych przy realizacji przetargu na dostawę komputerów przenośnych dla Komendy Stołecznej Policji tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk i z art. 305 § 1 kk

 Z zawiadomienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– w sprawie przekroczenia uprawnień przez dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu ABW poprzez zmianę warunków oddelegowania funkcjonariusza Agencji tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk

POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE:

 Z zawiadomienia Ministerstwo Sprawiedliwości:
–  w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Ministra Sprawiedliwości przy wydaniu rozporządzeń z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk

Z zawiadomienia Ministerstwa Ochrony Środowiska
– w sprawie spowodowania zniszczenia środowiska przyrodniczego w znacznych rozmiarach na terenie Puszczy Białowieskiej oraz spowodowania istotnej szkody w środowisku tj. o przestępstwa z art. 181 § 1 kk i 187 §1 kk

– w sprawie wyrządzenia Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach wskutek wypowiedzenia umowy Fundacji Lux Veritatis tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 i 3 kk

Z zawiadomienia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
– w sprawie wyrządzenia szkody majątkowej poprzez nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez osoby zarządzające podmiotami gospodarczymi z Grupy PKP tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 kk

Z zawiadomienia Ministerstwa Rozwoju
– w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych – byłych dyrektorów Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwu Gospodarki oraz Biura Ochrony Informacji Niejawnych oraz uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT tj. o przestępstwo z art. 76 § 1 kks

Z zawiadomienia Służby Kontrwywiadu Wojskowego
– w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk (sprawa niejawna)

W przypadku pojedynczych zawiadomień prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, m.in. w sprawie remontu w gabinecie szefa policji.

Ponieważ najczęściej pojawia się artykuł 231 § 1 kodeksu karnego, wyjaśniamy czego dotyczy: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

źródło: http://niezalezna.pl/81585-prokuratura-rozlicza-afery-i-skandale-poprzedniej-ekipy-mamy-liste-sledztw

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj