Żegluga na Odrze : Najważniejsze dla Odry są działania. Najlepiej takie, które pozwolą udowodnić, że inwestycje w rzekę się opłacają oraz że transport rzeczny jest doskonałym uzupełnieniem transportowego łańcucha logistycznego

odra 2.jpg

Najważniejsze dla Odry są działania. Najlepiej takie, które pozwolą udowodnić, że inwestycje w rzekę się opłacają oraz że transport rzeczny jest doskonałym uzupełnieniem transportowego łańcucha logistycznego. Na Odrze, jak w całej gospodarce wodnej, ważą się różne interesy. Czasami odnosi się wrażenie, że nie są one do pogodzenia. Co oczywiście nie jest prawdą, bo wystarczy tylko odrobina dobrej woli.

Regulacja rzeki jest koniecznością ze względów pozażeglugowych. Uregulowane systemy wodne zabezpieczają mieszkańców przed ekstremalnymi stanami wód, na bieżąco pozwalają sterować przepływami, pozwalają gromadzić surowiec, jakim jest woda. Woda jest szczególnie cenna dla naszego kraju.

Wspólna wizja rozwoju

Odra jest rzeką międzynarodową. 80-kilometrowy odcinek Odry przepływa przez Czechy, dalej przez Polskę, a na odcinku 179 km Odra stanowi granicę między Polską i Niemcami. Łączy Morawy ze Śląskiem, Saksonią, Brandenburgią, Ziemią Lubuską i Pomorzem Zachodnim.

Działania państw nadodrzańskich udowodniły, że istnieje zainteresowanie żeglugą na Odrze, ale też i to, że każde państwo nadodrzańskie ma inną wizję rozwoju rzeki.

Czesi planują Kanał Dunaj-Odra-Łaba (kończący się w Kędzierzynie-Koźlu) do Vb klasy żeglowności, Niemcy modernizują Kanał Hohensaaten-Friedrichsthaler Kanal i Odrę Zachodnią do Vb klasy drogi wodnej. Natomiast Odra graniczna na podstawie porozumienia z Niemcami będzie modernizowana do III klasy żeglowności. Z powyższego płynie wniosek, że należące do Unii Europejskiej państwa nadodrzańskie nie wypracowały jednej wspólnej wizji rozwoju dla leżącego w centrum Europy ważnego akwenu komunikacyjnego.

Odra, podobnie jak inne rzeki żeglowne, np. Mozela, Sawa, Dunaj, Ren, jest rzeką międzynarodową i podobnie jak te rzeki powinna być zarządzana przez międzynarodowe gremium Polski, Czech i Niemiec. Mogłaby to być międzynarodowa komisja zajmującą się: (1) utworzeniem międzynarodowego systemu żeglugi na rzece, (2) zrównoważoną gospodarką wodną obejmującą współpracę w zakresie zarządzania zasobami wodnymi (3) ilością i jakością wody dla wszystkich rodzajów użytkowników oraz do celów ochrony i poprawy ekosystemów wodnych, (4) ochroną przed szkodliwym działaniem wody (powodzie, susze, erozja, pochód lodu), (5) podziałem kosztów związanych z utrzymaniem dorzecza.

Wpisanie Odry do sieci TEN-T

Aby uzyskać pożytek z Odrzańskiej Drogi Wodnej i na odpowiednim poziomie dotacje, musi ona być zmodernizowana i otrzymać przynajmniej IV klasę żeglowności. Wówczas Odrzańska Droga Wodna będzie mogła być wpisana do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Jednak, żeby to nastąpiło, Polska z innymi państwami nadodrzańskimi powinna wystąpić z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wpisanie Odry do sieci TEN-T. Wniosek powinien być złożony do 2022 roku. Następnie przygotować projekt modernizacji Odry, który będzie poddany dwuetapowej weryfikacji, raz przez Komisję Europejską pod kątem przydatności i kosztów projektu, raz przez grono ekspertów, którzy wypowiedzą się na temat rzetelności i zaproponowanych rozwiązań technicznych. Po spełnieniu tych warunków możemy liczyć na znaczne dotacje z europejskich instrumentów finansowych: Łącząc Europę oraz Fundusz Spójności.

Plan Junckera

Na modernizację takich rzek jak Odrzańska Droga Wodna Europa ma przygotowane nie tylko dotacje, ale także pożyczki. Jednym z takich instrumentów, który przygotowuje nieoprocentowane pożyczki dla podmiotów gospodarczych, jest plan inwestycyjny Jean-Claude Junckera, szefa Komisji Europejskiej.

Plan jest kluczowym narzędziem dla pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy we Wspólnocie. Dokumenty pozwalające na realizację inwestycji odrzańskich w ramach Planu Junckera powinny być przygotowane do 2017 r. Lista inwestycji zgłoszonych w ramach Planu Junckera przez Polskę zawiera propozycje ściśle związane z Odrzańską Drogą Wodną:

Środki zdobyte z UE na modernizację Odry pozwolą na realizację różnych celów, w tym transportowych, przeciwpowodziowych i środowiskowych. Rzeka uregulowana pozwoli na rozwój tzw. usług wodnych, które będą pozwalały zarabiać na gospodarce wodnej.Potencjał przewozowy

Po modernizacji rzeka może być wspaniałym uzupełnieniem łańcucha logistycznego dostaw. Szacuje się, że roczna wielkość produktów (bez surowców) firm niegdyś związanych z Odrą wynosi: Grupa Azoty – 6 mln t, Huta Łabędy – 1,5 mln t, Cementownia Górażdże – 5 mln t, General Motors – 200 tys samochodów, Holding Węglowy – 73 mln t, Gazoport Świnoujście (LNG) – 5 mld m3, Wrocław i okolice ok. – 200 kontenerów dziennie, ładunki z czeskich Moraw ok. 4 mln t, ładunki z Brandenburgii ok. 5 mln t. Tylko 1/10 część surowców i ładunków powyższych firm przewożonych Odrzańską Drogą Wodną pozwala oszacować potencjał przewozowy Odry na poziomie ok. 20 mln t rocznie. Należy dodać, że powyższe szacunki nie biorą pod uwagę ładunków, które zostaną dodatkowo wygenerowane również w innych rejonach świata po zbudowaniu korytarza transportowego Odry.

Na przykład ważnym pod względem wymiany handlowej dla Nadodrza mogą okazać się Indochiny, dla których droga z Kanału Sueskiego przyszłym Kanałem Dunaj-Odra-Łaba do Wrocławia jest dwa razy krótsza niż tradycyjna przebiegająca Morzem Śródziemnym przez Hamburg.

Istnieje duże zainteresowanie rentowną drogą wodną władz lokalnych. W roku 2012 Konwent Marszałów RP przyjął stanowisko w sprawie ujęcia kluczowych odcinków polskich dróg wodnych w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, a w roku 2015 sejmiki niektórych województw nadodrzańskich przyjęły uchwały o modernizacji Odry od granicy z Republiką Czeską do ujścia do Morza Bałtyckiego przynajmniej do IV klasy żeglowności.

autor: Jan Pyś

żródło: gazeta Obywatelska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj