Reforma w szkołach: Zamiast 6+3+3 będzie 8+4

Anna Zalewska nowy.jpg

Prezentująca w Toruniu założenia zmian w oświacie, minister edukacji narodowej Anna Zalewska złożyła deklarację, że zwróci wolność nauczycielom. I rzeczywiście, przedstawiła cały szereg projektów zmian prowadzących do odbiurokratyzowania oświaty. Jednak kilkaset osób zgromadzonych w auli pięknej Sali filharmonii toruńskiej, a przede wszystkim licznie zgromadzone media czekały na informację, jaka będzie struktura przyszłej szkoły. Minister odkryła karty, proponując budowę 8-klasowej szkoły powszechnej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum.

Kiedy minister przedstawiała prezentację zmian, przed budynkiem demonstrowali przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z prezesem Sławomirem Broniarzem na czele. Większość zgromadzonych nie chciała powiedzieć przeciw czemu protestuje, nieliczni mówili, że nie chcą żadnych zmian.

Z ważniejszych deklaracji jakie złożyła min. Anna Zalewska była zapowiedź zmiany zawodówek na szkoły branżowe, szkół specjalnych na szkoły specjalistyczne, przekazanie w przyszłym roku subwencji na zerówki, wzmocnienie roli nadzoru (przywrócenie rejonów wizytacyjnych i wzmocnienie roli kuratora), wsparcie finansowe dla małych szkół, wzmocnienie edukacji wczesnoszkolnej, wyodrębnienie środków na doskonalenie i doradztwo, akredytacja placówek doskonalenia, tworzenie korpusu fachowców, rezygnacja z nauczania blokowego, rozszerzenie skali ocen nauczyciela, zwiększenie dodatków wychowawczych, rezygnacja z obciążeń biurokratycznych nauczycieli (ograniczenie ewaluacji, rezygnacja z numerowania lekcji), itd.

Wiele rzeczy, w tym kwestie płacowe, pozostają nadal otwarte. Minister ma nadzieję utworzenie stolika branżowego, gdzie będzie się rozstrzygać wspólnie ze związkami zawodowymi wiele ważnych kwestii. Minister wyraziła zdanie, że dzięki zaproponowanym rozwiązaniom wielu nauczycieli zachowa pracę mimo postępującego niżu demograficznego. Udowadniała też, że w obecnej chwili gimnazja byłyby i tak likwidowane, a wile z nich przechodziłoby w prywatne ręce.

Proponowane zmiany nabiorą wagi, kiedy jesienią zostaną przedstawione odpowiednie akty legislacyjne. Pierwsze zmiany należy oczekiwać najwcześniej w roku szkolnym 2017/18, kiedy pójdzie pierwszy rocznik do szkoły powszechnej z nową podstawą programową.

Na spotkaniu była też obecna delegacja „Solidarności” Oświatowej na czele z przewodniczącym Ryszardem Proksą.

jw

foto Janusz Wolniak     

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ