Wrocław: Kolejne przechwycone dopalacze

policja komandosi.jpg

W kilku miejscach jednocześnie na terenie Wrocławia policjanci weszli do lokali w celu skontrolowania ich pod kątem wprowadzania do obrotu środków zastępczych tzw. dopalaczy. W trakcie działań zatrzymanych zostało 3 mężczyzn oraz przechwycono blisko 90 opakowań środków zastępczych. Jeden z mężczyzn już usłyszał zarzut posiadania narkotyków. W czynnościach tych wzięli udział również funkcjonariusze Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

Funkcjonariusze Wydziału zajmującego się zwalczaniem Przestępczości Narkotykowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z kolegami z komendy miejskiej z Wrocławia przeprowadzili działania wymierzone w lokale zajmujące się rozprowadzaniem środków zastępczych tzw. dopalaczy. W czynnościach tych wzięli udział również funkcjonariusze Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. W kilku miejscach aby dostać się do wytypowanych lokali, policjantów pionu operacyjnego podczas prowadzonych działań wsparli policyjni antyterroryści.

Na terenie Wrocławia sprawdzonych zostało 5 lokali, z czego w 3 przypadkach funkcjonariusze ujawnili proceder wprowadzania do obrotu środków zastępczych oraz zatrzymali 3 mężczyzn. W wyniku przeszukania lokali zabezpieczonych zostało blisko 90 opakowań środków zastępczych. W jednym przypadku potwierdzono, że środki zawierają substancje narkotyczne. W związku z tym jeden z mężczyzn już usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa tj. posiadania środków odurzających. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono również pieniądze.

W sprawie ujawnionych i zabezpieczonych substancji, służby wyjaśniają dalej szczegółowo wszystkie okoliczności. Sanepid wydał decyzję administracyjną zakazującą prowadzenie w tych lokalach jakiejkolwiek działalności.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dotychczasowy zakaz produkowania i sprzedaży dopalaczy został rozszerzony o 114 nowych substancji psychoaktywnych. Nadzór nad przestrzeganiem zakazu produkowania i sprzedaży tych substancji sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, a nad importem Służba Celna.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny może wstrzymać, w drodze decyzji, jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazać wycofanie produktu z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań jego bezpieczeństwa. Może też nakazać zaprzestanie prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub obiektach służących wytwarzaniu lub wprowadzeniu tego produktu do obrotu, na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia. Osoba, która wytwarza lub wprowadza do obrotu środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 do 1 000 000 złotych.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, posiadanie środków narkotycznych zagrożone jest karą do 3, a w przypadku ich znacznej ilości, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Za handel środkami odurzającymi grozi natomiast kara do 8, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Jeśli badanie wykaże, że dopalacze zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia lub życia, zgodnie z przepisami kodeksu karnego osobie handlującej takimi środkami może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj