Wrocław: Ponad 4 mln zł na pomoc potrzebującym i szansa na miejsca pracy

kasa 24.jpg

Pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, doradztwo, szkolenia, warsztaty oraz wsparcie w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych to główne cele projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”. 

Projekt będzie realizowany w subregionie wrocławskim i mieście Wrocławiu przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Uzyskały one właśnie na ten cel 4,02 mln zł unijnego dofinansowania z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Koszt całego przedsięwzięcia to 4,16 mln zł.   

Pomogą zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym

– Dzięki tym środkom możliwe będzie m.in. inicjowanie powstawania nowych organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej oraz centrum integracji społecznej – mówi Paulina Dobrowolska z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. – Wspierane będą również już istniejące podmioty ekonomii społecznej oraz działalność gospodarcza prowadzona przez stowarzyszenia, fundacje oraz spółdzielnie socjalne. Realizacja projektu ma przyczynić się do powstania w ciągu najbliższych trzech lat co najmniej 72 nowych miejsc pracy.

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ma wspierać podmioty oraz grupy osób, które poprzez swoją działalność aktywizują społecznie i zawodowo osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu wrocławskiego i miasta Wrocław. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2019 r.

Nie tylko Wrocław

Poza Wrocławiem i subregionem wrocławskim, pieniądze na pobudzenie aktywności sektora organizacji pozarządowych oraz ekonomii społecznej otrzymały jeszcze trzy inne dolnośląskie subregiony – wałbrzyski, jeleniogórski i legnicko-głogowski.

– O dofinansowanie ubiegało się pięć akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Dolnego Śląska, które przygotowały w sumie 10 wniosków o dofinansowanie projektów – twierdzi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. – W finale wybraliśmy najlepsze cztery projekty – po jednym na każdy subregion, które będą realizowane przez najbliższe trzy lata.

W sumie na Dolnym Śląsku dzięki temu przedsięwzięciu ma powstać niemal 300 pełnoetatowych miejsc pracy zarówno w nowych, jak i w już działających przedsiębiorstwach społecznych. Zostanie również zaktywizowanych około 120 środowisk lokalnych do podjęcia działalności w sektorze ekonomii społecznej, a 60 organizacji pozarządowych podejmie działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą. Wsparciem objętych zostanie blisko 2,1 tys. osób i instytucji. Całkowita wartość projektów to 16,57 mln zł, z czego wartość dofinansowania wyniesie 16,05 mln zł.

źródło: wroclaw.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj