Dolny Śląsk: WSTĘPNY NABÓR PROJEKTÓW Z ZAKRESU KULTURY

Dolny slas - czarne logo.jpg

W celu wzmocnienia roli Kontraktu Terytorialnego w sektorze kultury, konieczne stało się otworzenie Kontraktów na nowe projekty w przedmiotowym obszarze i nadanie im priorytetowego znaczenia przy aplikowaniu o środki z VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 (POIŚ) w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w kolejnych naborach wniosków, począwszy od 2017 roku.

Zmiana terminu składania formularzy wniosków  do wstępnego naboru projektów z zakresu kultury. Nowy termin końcowy: 5.08.2016 r. godz. 15.00.

Zmiana warunków formalnych dla składanych projektów.

Odstępuje się  od warunku uzyskania rekomendacji prezydentów miast dla projektów innych potencjalnych beneficjentów z terenu miast prezydenckich. Tym samym te projekty będą mogły być rozpatrzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i zakwalifikowane do grupy 10 projektów, które Zarząd przedstawi Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

W celu wzmocnienia roli Kontraktu Terytorialnego w sektorze kultury, konieczne stało się otworzenie Kontraktów na nowe projekty w przedmiotowym obszarze i nadanie im priorytetowego znaczenia przy aplikowaniu o środki z VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 (POIŚ) w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w kolejnych naborach wniosków, począwszy od 2017 roku.

Wobec powyższego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza wstępny nabór projektów z zakresu kultury na listę przedsięwzięć priorytetowych w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Wstępny nabór ma na celu identyfikację najistotniejszych przedsięwzięć z zakresu kultury, które spełniają warunki i kryteria określone w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zarząd Województwa może zgłosić maksymalnie 15 nowych projektów, w sytuacji, gdy co najmniej 5 projektów będzie pochodziło z rekomendacji prezydentów miast. Tym samym brak akceptacji ze strony prezydentów miast, będzie skutkował możliwością zgłoszenia przez Zarząd Województwa jedynie 10 projektów. 

Więcej na stronie http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/single-view/artykul/wstepny-nabor-projektow-z-zakresu-kultury-2/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj